Besluit Begroting en Verantwoording Basis

€2024,00
subsidiebedrag - €2500,00
€2024,00

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is een van de pijlers voor het opstellen van de begroting, de uitvoeringsinformatie en de jaarstukken. Er wordt als financieel medewerker verwacht dat u kennis heeft van dit belangrijke besluit. Daarnaast komen ook andere financiële documenten en aspecten aan de orde. In de opleiding raakt u vertrouwd met de basis van het BBV. Wat u leert, kunt u direct concreet in uw eigen werksituatie toepassen.

Doelgroep

U bent werkzaam bij de (lokale) overheid en wilt vertrouwd raken met de inhoud, betekenis en praktische toepassing van het Besluit begroting en verantwoording.

Vooropleiding

Deze opleiding wordt verzorgd op MBO-niveau. U beschikt over basisvaardigheden boekhouden.

Doel en opzet

Theorie en praktijk worden in deze opleiding afgewisseld. De manier van lesgeven is een samenspel van luisteren, doen en ervaren. De opleiding is zodanig opgezet dat u na deelname kunt meewerken aan begrotingen, verslagleggingen en financiële rapportages. Ook bent u in basis op de hoogte van onderwerpen als rente, omslagrente, overhead en de toekenning daarvan, reserves en voorzieningen.

Wanneer u zich na deze opleiding nog verder wilt verdiepen in het BBV en andere financiële aspecten, dan raden wij u aan de opleiding Besluit Begroting en Verantwoording Verdieping te volgen.

Incompany

Uiteraard kunt u deze opleiding ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inleiding gemeentefinanciën en ­financiële functie gemeente
 • Gemeentefinanciën, control en ­planning-en-controlcyclus
 • Programmabegroting en rapportage
 • Productenraming, directie/afdelingsplan en informatievoorziening
 • Verantwoording
 • Jaarstukken
 • Activeren, waarderen en afschrijven
 • Reserves en voorzieningen
 • Treasury, financiering en rente
 • Overhead, kostenverdeling en exploitatie
 • Bouwgrondexploitatie
 • Btw, BTW-compensatiefonds, vennootschapsbelasting, Sisa en bouwgrondexploitaties
 • Financieel toezicht

Diploma

U sluit de opleiding af met een digitaal examen. Heeft u een voldoende behaald, dan ontvangt u het diploma ‘Besluit Begroting en Verantwoording Basis’ van Bestuursacademie Nederland.

Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


Data en plaatsen

De opleiding duurt 3 maanden. Deze dagopleiding heeft 6 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Krapteberoepen

Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Ontvang €2.500,- subsidie op een opleiding en vergroot de kansen op een baan. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.