Besluit Begroting en Verantwoording Verdieping

€2124,00
subsidiebedrag - €2500,00
€2124,00

Heeft u de opleiding Besluit Begroting en Verantwoording Basis gevolgd? En wilt u uw kennis over dit onderwerp verder uitbreiden? In deze opleiding verdiept u zich in de praktische toepassing van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Ook behandelt u complexe onderwerpen uit het Besluit begroting en verantwoording. Daarnaast verdiept u zich in andere financiële onderwerpen. Kortom: een zeer interessante opleiding waarvan u in uw werkomgeving direct profijt zult hebben.

Doelgroep

U bent inmiddels vertrouwd met de inhoud en betekenis van het BBV en u wilt zich verder bekwamen in de praktische toepassing hiervan.

Vooropleiding

Deze opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. U beschikt over kennis van boekhouden en u heeft uw diploma Besluit Begroting en Verantwoording Basis.

Doel en opzet

De opleiding is interactief van opzet: lesstof en praktijksituaties worden afgewisseld. Na het volgen van deze opleiding weet u het BBV praktisch toe te passen; u weet een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen dagelijkse (werk)praktijk.

Incompany

Uiteraard kunt u deze opleiding ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Programma

In dit programma komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De gemeente, hoofdlijnen BBV en planning- en controlcyclus
 • Begroting en begrotingswijzigingen
 • Investeren, activeren, waarderen, afschrijven en het (meerjaren) investeringsplan
 • Jaarstukken
 • Reserves en voorzieningen
 • Budgetteren en verordeningen
 • Grondexploitatie
 • Btw, BCF en Vpb
 • Overhead, rente en kostendekkende tarieven
 • Indicatoren, financiële kengetallen en overige sturingsinformatie
 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Diploma

U sluit de opleiding af met een digitaal examen. Bij het behalen van een voldoende ontvangt u het diploma ‘Besluit Begroting en Verantwoording Verdieping’ van Bestuursacademie Nederland.

Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


Data en plaatsen

De opleiding duurt 3 maanden. Deze dagopleiding heeft 6 lesdagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Krapteberoepen

Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Ontvang €2.500,- subsidie op een opleiding en vergroot de kansen op een baan. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.