F-gassen Categorie I (FGC1)

€3102,00
subsidiebedrag - €2500,00
€3102,00

Wilt u werkzaamheden verrichten aan koel- en klimaattechnische installaties? Dan is het diploma F-gassen wettelijk verplicht. In deze training wordt u uitstekend voorbereid op het officiële examen voor uw diploma F-gassen. Hiermee bent u bevoegd om werkzaamheden aan koelinstallaties te verrichten, die meer dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevatten (of hermetisch gesloten en meer dan 10 ton CO2-equivalenten bevatten). U krijgt tijdens de training inzicht in koudemiddelen en installaties. Bovendien oefent u op een praktijklocatie met examenonderdelen.

Uw resultaat

Na afloop van deze training bent u goed voorbereid op het examen F-gassen en kunt u het volgende in de praktijk toepassen:

 • In en uit bedrijf nemen koelinstallaties
 • Ledigen en vullen van installaties
 • Hardsolderen en montage van koeltechnische componenten
 • Lektesten uitvoeren waarbij het systeem mag worden geopend
 • Installeren, inspecteren
 • Gegevens van koelinstallaties vastleggen in logboeken conform de regelgeving F-gassen

U oefent ook met examenvragen voor een optimale voorbereiding op het examen F-gassen.

Praktijkgericht

Tijdens de training gaat u zelf aan de slag op een praktijklocatie. U oefent hier onder andere met:

 • Uitvoeren van lektesten
 • Uitvoeren van verschillende metingen
 • Ledigen en vullen van installaties
 • Monteren en solderen
 • Maken en verbinden van leidingdelen en -componenten
 • Inspecteren van koelinstallaties en diagnoses stellen
 • Opstellen van meetrapporten
 • Controleren op juiste werking van installaties
 • Gebruik van het logboek

Voor wie?

Voor iedereen die werkzaamheden aan koel- en klimaatinstallaties verricht en waarvoor een diploma F-gassen noodzakelijk is, bijvoorbeeld:

 • Installatiemonteurs
 • Onderhoudsmonteurs
 • Storingsmonteurs
 • Servicemonteurs
 • Servicetechnici

Vooropleiding

Een specifieke vooropleiding is niet noodzakelijk. Wij adviseren de volgende vooropleiding of ervaring:

 • NCOI-training Basis Koeltechniek (KT)
 • NCOI-training Basis Aircotechniek (AIR)
 • Enige werkervaring in de koeltechniek

NCOI Techniek & Veiligheid

Deze training wordt uitgevoerd door NCOI Techniek & Veiligheid.

Programma

F-gassen categorie I

(5 dagen of 10 avonden)

 • Koelproces
 • Eigenschappen van koudemiddelen (CFK’s, HCFK’s en HFK’s)
 • Uitvoering en kenmerken installaties
 • Technische eisen voor koelinstallaties
 • Fabricage, montage en hardsolderen
 • Testen, vacumeren, vullen, in bedrijf stellen en inregelen
 • Ledigen van installatie, recycling en opslag van koudemiddelen
 • Meten van bedrijfsomstandigheden en controleren op juiste werking
 • Inspecties van installaties
 • Invullen van logboeken en rapportageformulieren
 • Storingsanalyse en zorgvuldig handelen
 • Handelwijze bij reparatie en onderhoud

Praktijk F-gassen categorie I

(5 dagen)

 • Praktijk koudemiddelhandelingen
 • Lektesten uitvoeren
 • Diverse metingen zoals temperatuur- en drukmetingen uitvoeren
 • Vacumeren
 • Installaties ledigen en vullen
 • Installaties en componenten testen
 • Praktijk monteren en solderen
 • Monteren en solderen
 • Basistechnieken: afkorten en buigen, branderinstelling, gebruik van stikstof
 • Examenwerkstuk conform exameneisen
 • Vervaardigen en/of verbinden van leidingdelen en -componenten (flare- en optrompverbindingen)
 • Praktijk inspectie installatie
 • Koelinstallaties inspecteren
 • Diagnoses stellen aan koelinstallaties
 • Meetrapporten opstellen
 • Controleren of installaties voldoen aan de specificaties
 • Controle op juiste werking installaties
 • Controleren en invullen van het logboek

Diploma

De training wordt afgesloten met een centraal examen F-gassen van STE Examenbureau. STE is door het ministerie van VROM aangewezen als exameninstelling. Het examen vindt plaats op de locatie waar u ook de praktijk heeft gevolgd. Aanvullend op het diploma F-gassen behaalt u met dit examen ook uw soldeerkwalificatie volgens NEN-EN 378/NEN-EN 14276.

De kosten voor het examen F-gassen bedragen € 589,- en zijn onderdeel van het totaal factuurbedrag dat NCOI u in rekening brengt voor de opleiding, dus inclusief examen. NCOI verzorgt voor u de inschrijving voor het examen.

Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


Trainingsvarianten

De training heeft een dag- en avondvariant.

Dagvariant

 • 5 dagen van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • 5 dagen van 08.15 uur tot 16.30 uur

Avondvariant

 • 10 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur
 • 5 dagen van 08.15 uur tot 16.30 uur

Krapteberoepen

Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Ontvang €2.500,- subsidie op een opleiding en vergroot de kansen op een baan. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.