Wilt u uw onderwijsbevoegdheid behalen, zodat u voor de klas kunt staan? Of wilt u als bevoegd leraar juist een tweede bevoegdheid behalen binnen dit vakgebied? Dan is deze opleiding erg interessant voor u. U behaalt met deze opleiding uw officiële tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor leraar Engels. De opleiding is ook erg interessant wanneer u een overstap wilt maken van het primair onderwijs naar het tweedegraads gebied binnen het onderwijs.

€19514,29
subsidiebedrag - €2500,00
€19514,29
Vanwege het lerarentekort is er veel vraag naar bevoegde docenten Engels. U kiest voor Hogeschool NCOI vanwege de praktijkgerichtheid van de opleiding en de modulaire opbouw die ervoor zorgt dat de opleiding uitstekend te combineren is met werk en privé. Wilt u leerlingen de wereldtaal Engels bijbrengen, zodat zij meer succes uit hun toekomstige carrière kunnen halen? Wilt u ze inspireren, laten genieten van de Engelse taal, humor en cultuur en een van de meeste gebruikte en mooiste talen aanleren? Dan is het vak als leraar absoluut iets voor u! Met deze HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels wordt u uitstekend voorbereid op het werken als leraar. In deze opleiding ontwikkelt u zich op pedagogisch, (vak)didactisch en vakinhoudelijk gebied.

Vanwege het lerarentekort is er veel vraag naar bevoegde docenten Engels. U kiest voor Hogeschool NCOI vanwege de praktijkgerichtheid van de opleiding en de modulaire opbouw die ervoor zorgt dat de opleiding uitstekend te combineren is met werk en privé. Wilt u leerlingen de wereldtaal Engels bijbrengen, zodat zij meer succes uit hun toekomstige carrière kunnen halen? Wilt u ze inspireren, laten genieten van de Engelse taal, humor en cultuur en een van de meeste gebruikte en mooiste talen aanleren? Dan is het vak als leraar absoluut iets voor u! Met deze HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels wordt u uitstekend voorbereid op het werken als leraar. In deze opleiding ontwikkelt u zich op pedagogisch, (vak)didactisch en vakinhoudelijk gebied.

Uw resultaat

Wilt u als leraar aan de slag gaan, dan heeft u een onderwijsbevoegdheid nodig. Met deze opleiding behaalt u uw officiële tweedegraads onderwijsbevoegdheid.

Doelgroep

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding.

Tijdens deze Bacheloropleiding wordt u begeleid door topdocenten met ruime ervaring in de onderwijspraktijk. Zij koppelen vakinhoud voor u aan vakdidactiek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ontwikkelt u zich tot leraar. Hierbij vormen 3 taken de kern:

 • Inhoud
 • Vakdidactiek
 • Pedagogiek

Deze opleiding is volledig ontworpen naar deze 3 kerntaken. Zo bent u ervan verzekerd dat u alle aspecten van het docentschap leert toepassen. Dit doet u aan de hand van een uniek onderwijsmodel waarbij u leert van de werk- en levenservaring van medestudenten en uw docent en dit direct in de praktijk kunt toepassen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u na afloop van de opleiding uitstekend voorbereid bent en voldoende in huis heeft om met succes voor de klas te kunnen staan.

Incompany

Uiteraard kunt u deze regular ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Studieprogramma

Fase 1

Leren en lesgeven 8 EC

Groepsdynamica en klassenmanagement 8 EC

Language skills 8 EC

General linguïstics 8 EC

Language and the classroom 8 EC

Contemporary literature and culture 8 EC

Portfolio 6 EC

Beroepsopdracht 6 EC

Fase 2

Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding 8 EC

Proficiency 8 EC

Language systems 8 EC

British and American history 8 EC

Teaching English 8 EC

Literature of English speaking countries 8 EC

Portfolio 6 EC

Beroepsopdracht 6 EC

Fase 3

Diversiteit en onderwijzen 12 EC

The English language 6 EC

Sociolinguistics 6 EC

Keuzeprogramma HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels 24 EC

 • Coaching
 • Passend Onderwijs en Zorgverbreding
 • Schoolmanagement

Portfolio 6 EC

Beroepsopdracht 6 EC

Afstudeerfase

The English teacher 8 EC

Keuze afstudeerrichting HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels 8 EC

 • Algemeen vormend onderwijs (AVO)
 • Beroepsonderwijs (BO)

Portfolio 30 EC

Afstudeeropdracht 14 EC

Fase 1

Tijdens deze eerste fase ontwikkelt u de basiscompetenties voor leraar. U leert didactische methoden toepassen om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Daarnaast krijgt u inzicht in de wijzen waarop een veilige en prettige leeromgeving wordt gecreëerd. Ook krijgt u concrete tips hoe in te grijpen bij ordeverstoringen.

In de eerste fase ligt de focus op didactiek vanuit de rol van de leraar als vormgever van het leerproces in een les en als pedagoog in de groep. U maakt zich de essentie van het vak Engels eigen en bent daarnaast in staat het gedrag, het denken en de handelingswijzen van leerlingen te analyseren en uw lessen hierop te laten aansluiten. Deze vaardigheden past u direct toe in de praktijk, aan de hand van uw stage of werkplek in het onderwijs en het opbouwen van een portfolio. In het portfolio ontwikkelt u zich doorlopend aan de hand van gerichte opdrachten. Al werkend en lerend verwerft u kennis en vaardigheden op vakinhoudelijk, (vak)didactisch en pedagogisch gebied. Naast deze vakdidactische kennis gaat u zich ook verdiepen in de Engelse taal en de Engelse literatuur en cultuur. U leert hoe u het vak Engels helder en praktijkgericht kunt overbrengen op leerlingen. U gaat aan de slag met onderstaande modules:

 • Leren en lesgeven
 • Groepsdynamica en klassenmanagement
 • Language skills
 • General linguïstics
 • Language and the classroom
 • Contemporary literature and culture

Daarnaast maakt u in deze eerste fase een beroepsopdracht en wordt beoordeeld hoe u functioneert voor een klas.

Fase 2

In de tweede fase verdiept u zich in de kennis van de Britse en Amerikaanse geschiedenis en verwerft u het inzicht en de competenties die nodig zijn om uw kennis van het Engels over te brengen op uw leerlingen. In deze fase ligt de nadruk op begeleiding en organisatie vanuit de rol van de leraar als begeleider van groepen en individuen in hun ontwikkeling en leerproces. U leert werkvormen en methodieken toepassen en gaat aan de slag met coaching en intervisie. Dit zijn vaardigheden die essentieel zijn om het leren te optimaliseren voor uw leerlingen. U maakt in deze fase een professionalisering door die u direct in de praktijk kunt toepassen. Door het uitwisselen van ervaringen en kennis met medestudenten en de docent ontwikkelt u een vakdidactische kern waar u in uw carrière als leraar veel profijt van heeft. Vakinhoudelijk verdiept u zich in luister-, spreek- en taalvaardigheid, de Engelstalige literatuur en geschiedenis van Engelstalige gebieden. U gaat aan de slag met onderstaande modules:

 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding
 • Proficiency
 • Language systems
 • British and American history
 • Teaching English
 • Literature of English speaking countries

Ook in deze fase maakt u een beroepsopdracht.

Fase 3

In deze fase staat uw eigen ontwikkeling als didacticus en vakprofessional centraal. In de derde fase ligt de nadruk op de bredere context van het onderwijs. U doet dit vanuit de rol van de leraar als schakel tussen leerling en maatschappij en als medevormgever van het onderwijs binnen de brede context van de school. U volgt een minor, waarin u deze Bachelor een eigen, extra accent kunt geven. U kunt kiezen uit de volgende zeer actuele minors:

 • Schoolmanagement
 • Passend onderwijs en zorgverbreding
 • Coaching

Naast een minor volgt u nog 3 modules. In deze derde fase professionaliseert u zich sterk en ontwikkelt u zich tot een goed onderlegde leraar Engels. U verdiept zich in de linguïstiek, de geschiedenis van de Engelse taal en bent in staat om uw lessen passend te maken aan de diversiteit van uw klas. U gaat aan de slag met de volgende modules:

 • Diversiteit en onderwijzen
 • The English language
 • Sociolinguistics

Ook in deze fase maakt u een beroepsopdracht.

Afstudeerfase

In deze afsluitende fase verdiept u zich nog eens extra in de rol van leraar Engels en hoe u deze met succes kunt vervullen. Daarnaast volgt u een afstudeerrichting. U kunt kiezen tussen de richtingen algemeen vormend onderwijs (AVO) en beroepsonderwijs (BO). De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit 3 delen. U doet een afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijke vakdidactisch begeleider toegewezen vanuit Hogeschool NCOI die u ondersteunt om tot een optimaal resultaat te komen voor uw afstudeeronderzoek. Vervolgens toont u in de vorm van een digitaal portfolio uw startbekwaamheid als leraar aan. Ten slotte rondt u het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar u lesgeeft. U laat hierin zien hoe u werkt als leraar. Als u alle onderdelen met goed resultaat heeft afgerond, voldoet u aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leraar in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs aan de slag te gaan.

Versneld uw tweedegraads onderwijsbevoegdheid behalen

Hogeschool NCOI biedt u de mogelijkheid om een tweedegraads bevoegdheid te behalen in een versneld traject. Hiervoor bent u in het bezit van het PABO-getuigschrift of een tweedegraads bevoegdheid. Ook wanneer u de overstap maakt vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs en beschikt over relevante werkervaring plus een vooropleiding op HBO- of WO-niveau kunt u instromen in het versnelde traject. Het aantal mogelijke vrijstellingen en de totale studieduur van het traject zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Zie HBO Bachelor Lerarenopleiding Engels Versneld voor meer informatie over de mogelijkheden van dit versnelde traject.

Cambridge Proficiency Exam (CPE)

Het Cambridge Proficiency Exam (CPE) is een verplicht onderdeel van uw Bachelor tot leraar Engels. Dit examen dient met goed gevolg te zijn afgelegd voor het einde van uw studie. Het certificaat stelt u ter beschikking aan het Examenbureau van NCOI. U schrijft zichzelf in voor dit examen en betaalt de kosten rechtstreeks aan het exameninstituut. Zie www.cambridgeenglish.org voor meer informatie.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool NCOI. U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels’. U bent dan bevoegd leraar Engels. Daarnaast mag u de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, uitstekend aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


Krapteberoepen

Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Ontvang €2.500,- subsidie op een opleiding en vergroot de kansen op een baan. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.