De HBO Bachelor Lerarenopleiding Nederlands is ontwikkeld voor diegenen die op een efficiënte en flexibele manier het officiële getuigschrift HBO Bachelor Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands willen behalen. Heeft u interesse om leraar Nederlands te worden? Of staat u al voor de klas en wilt u uw officiële tweedegraads bevoegdheid behalen? Dan is deze opleiding geschikt voor u. Deze Bachelor is ook zeer interessant wanneer u een overstap wilt maken van het primair onderwijs naar het tweedegraads gebied binnen het onderwijs. U kunt met deze opleiding dan een officiële bevoegdheid behalen.

€19514,29
subsidiebedrag - €2500,00
€19514,29
Met deze HBO Bachelor Lerarenopleiding Nederlands van NCOI behaalt u de officiële tweedegraads onderwijsbevoegdheid en mag u voor de klas staan als leraar Nederlands. Een baan met uitstekende perspectieven gezien het lerarentekort. Met onze modulair opgebouwde opleidingen kunt u op meerdere momenten per jaar starten. Wij maken het voor u haalbaar om de opleiding te volgen naast een baan en een druk privéleven. Houdt u van taal, schrijven, literatuur en de Nederlandse cultuur en wilt u deze liefde delen met leerlingen? Dan is het vak van leraar Nederlands ideaal voor u. De leraar Nederlands is van onmisbaar belang voor leerlingen. In een maatschappij waarin communicatie een belangrijke rol speelt, is goed begrip van de Nederlandse taal- en grammaticaregels essentieel. Uitstekende Nederlandse taalvaardigheid geeft uw leerlingen de kans te excelleren op de arbeidsmarkt in Nederland. Een belangrijke taak voor u als leraar, die u na deze opleiding met verve kunt uitvoeren. U begeleidt leerlingen en helpt ze het beste uit zichzelf te halen. U bouwt als leraar met uw leerlingen stevig aan hun toekomst in de maatschappij. Met deze NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding bent u verzekerd ...

Met deze HBO Bachelor Lerarenopleiding Nederlands van NCOI behaalt u de officiële tweedegraads onderwijsbevoegdheid en mag u voor de klas staan als leraar Nederlands. Een baan met uitstekende perspectieven gezien het lerarentekort. Met onze modulair opgebouwde opleidingen kunt u op meerdere momenten per jaar starten. Wij maken het voor u haalbaar om de opleiding te volgen naast een baan en een druk privéleven. Houdt u van taal, schrijven, literatuur en de Nederlandse cultuur en wilt u deze liefde delen met leerlingen? Dan is het vak van leraar Nederlands ideaal voor u. De leraar Nederlands is van onmisbaar belang voor leerlingen. In een maatschappij waarin communicatie een belangrijke rol speelt, is goed begrip van de Nederlandse taal- en grammaticaregels essentieel. Uitstekende Nederlandse taalvaardigheid geeft uw leerlingen de kans te excelleren op de arbeidsmarkt in Nederland. Een belangrijke taak voor u als leraar, die u na deze opleiding met verve kunt uitvoeren. U begeleidt leerlingen en helpt ze het beste uit zichzelf te halen. U bouwt als leraar met uw leerlingen stevig aan hun toekomst in de maatschappij. Met deze NVAO-geaccrediteerde Bacheloropleiding bent u verzekerd van een uitstekende voorbereiding op het boeiende vak van leraar Nederlands en kunt u na afloop als leraar werken in het (V)MBO of de onderbouw van HAVO/VWO.

Uw resultaat

Wilt u als leraar aan de slag gaan, dan heeft u een onderwijsbevoegdheid nodig. Met deze opleiding behaalt u uw officiële tweedegraads onderwijsbevoegdheid.

Doelgroep

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding.

Tijdens deze Bacheloropleiding wordt u begeleid door topdocenten met ruime ervaring in de onderwijspraktijk. Zij koppelen vakinhoud voor u aan vakdidactiek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ontwikkelt u zich tot leraar. Hierbij vormen 3 taken de kern:

 • Inhoud
 • Vakdidactiek
 • Pedagogiek

Deze opleiding is volledig ontworpen naar deze 3 kerntaken. Zo bent u ervan verzekerd dat u alle aspecten van het docentschap leert toepassen. Dit doet u aan de hand van een uniek onderwijsmodel waarbij u leert van de werk- en levenservaring van medestudenten en uw docent en dit direct in de praktijk kunt toepassen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u na afloop van de opleiding uitstekend voorbereid bent en voldoende in huis heeft om met succes voor de klas te kunnen staan.

Incompany

Uiteraard kunt u deze regular ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Studieprogramma

Fase 1

Leren en lesgeven 8 EC

Groepsdynamica en klassenmanagement 8 EC

Leesvaardigheid 8 EC

Taalbeschouwing 8 EC

Schoolvak Nederlands 8 EC

Taalkunde en taalwetenschap 8 EC

Portfolio 6 EC

Beroepsopdracht 6 EC

Fase 2

Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding 8 EC

Jeugdliteratuur 8 EC

Spreken en gesprekken 8 EC

Schrijfvaardigheid 8 EC

Taalvaardigheid en media 8 EC

Taalonderwijs en -doelgroepen 8 EC

Portfolio 6 EC

Beroepsopdracht 6 EC

Fase 3

Diversiteit en onderwijzen 12 EC

Taalvaardigheid naar een hoger plan 6 EC

Literatuur en fictie 6 EC

Keuzeprogramma HBO Bachelor Lerarenopleiding Nederlands 24 EC

 • Coaching
 • Passend Onderwijs en Zorgverbreding
 • Schoolmanagement

Portfolio 6 EC

Beroepsopdracht 6 EC

Afstudeerfase

Positionering van de leraar Nederlands 8 EC

Keuze afstudeerrichting HBO Bachelor Lerarenopleiding Nederlands 8 EC

 • Algemeen vormend onderwijs (AVO)
 • Beroepsonderwijs (BO)

Portfolio 30 EC

Afstudeeropdracht 14 EC

Fase 1

Tijdens deze eerste fase ontwikkelt u de basiscompetenties voor leraar. U leert didactische methoden toepassen om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Daarnaast krijgt u inzicht in de wijzen waarop een veilige en prettige leeromgeving wordt gecreëerd. Ook krijgt u concrete tips hoe in te grijpen bij ordeverstoringen.

In de eerste fase ligt de focus op didactiek vanuit de rol van de leraar als vormgever van het leerproces in een les en als pedagoog in de groep. U maakt zich de essentie van het vak Nederlands eigen en bent daarnaast in staat het gedrag, het denken en de handelingswijzen van leerlingen te analyseren en uw lessen hierop te laten aansluiten. Deze vaardigheden past u direct toe in de praktijk, aan de hand van uw stage of werkplek in het onderwijs en het opbouwen van een portfolio. In het portfolio ontwikkelt u zich doorlopend aan de hand van gerichte opdrachten. Al werkend en lerend verwerft u kennis en vaardigheden op vakinhoudelijk, (vak)didactisch en pedagogisch gebied. Naast deze vakdidactische kennis ontwikkelt u uw leesvaardigheid en taalvaardigheid en leert u hoe u dit helder kunt overbrengen op leerlingen. U gaat aan de slag met onderstaande modules:

 • Leren en lesgeven
 • Groepsdynamica en klassenmanagement
 • Leesvaardigheid
 • Taalbeschouwing
 • Schoolvak Nederlands
 • Taalkunde en taalwetenschap

Daarnaast maakt u in deze eerste fase een beroepsopdracht en wordt beoordeeld hoe u functioneert voor een klas.

Fase 2

In de tweede fase ligt de nadruk op begeleiding en organisatie vanuit de rol van de leraar als begeleider van groepen en individuen in hun ontwikkeling en leerproces. U leert werkvormen en methodieken toepassen en gaat aan de slag met coaching en intervisie. Dit zijn vaardigheden die essentieel zijn om het leren te optimaliseren voor uw leerlingen. U maakt in deze fase een professionalisering door die u direct in de praktijk kunt toepassen. Door het uitwisselen van ervaringen en kennis met medestudenten en de docent ontwikkelt u een vakdidactische kern waar u in uw carrière als docent veel profijt van heeft. Vakinhoudelijk verdiept u zich onder andere in jeugdliteratuur, taalonderwijs en taalvaardigheid. U gaat aan de slag met onderstaande modules:

 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding
 • Jeugdliteratuur
 • Spreken en gesprekken
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalvaardigheid en media
 • Taalonderwijs en -doelgroepen

Ook in deze fase maakt u een beroepsopdracht.

Fase 3

In deze fase staat uw eigen ontwikkeling als didacticus en vakprofessional centraal. In de derde fase ligt de nadruk op de bredere context van het onderwijs. U doet dit vanuit de rol van de leraar als schakel tussen leerling en maatschappij en als medevormgever van het onderwijs binnen de brede context van de school. U volgt een minor, waarin u uw Bacheloropleiding een eigen, extra accent kunt geven. U kunt kiezen uit de volgende minors:

 • Schoolmanagement
 • Passend onderwijs en zorgverbreding
 • Coaching

Naast een minor volgt u nog 3 modules. In deze derde fase ontwikkelt u uw eigen taalvaardigheid nog steviger, zodat u ervan verzekerd bent dat u de Nederlandse taal tot in detail beheerst. Daarnaast verdiept u zich in de vaderlandse literatuur en bent u in staat om uw lessen passend te maken aan de diversiteit van uw klas. U gaat aan de slag met de volgende modules:

 • Diversiteit en onderwijzen
 • Taalvaardigheid naar een hoger plan
 • Literatuur en fictie

Ook maakt u in deze fase een beroepsopdracht.

Afstudeerfase

In deze afsluitende fase verdiept u zich nog in een interessante module gericht op uw rol als leraar Nederlands. Daarnaast volgt u een afstudeerrichting. U kunt kiezen tussen de richtingen algemeen vormend onderwijs (AVO) en beroepsonderwijs (BO). De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit 3 delen. U doet een afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijke vakdidactisch begeleider toegewezen vanuit Hogeschool NCOI die u ondersteunt om tot een optimaal resultaat te komen voor uw afstudeeronderzoek. Vervolgens toont u in de vorm van een digitaal portfolio uw startbekwaamheid als leraar aan. Ten slotte rondt u het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar u lesgeeft. U laat hierin zien hoe u werkt als leraar. Als u alle onderdelen met goed resultaat heeft afgerond, voldoet u aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leraar in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs aan de slag te gaan.

Versneld uw tweedegraads onderwijsbevoegdheid behalen

Hogeschool NCOI biedt u de mogelijkheid om een tweedegraads bevoegdheid te behalen in een versneld traject. Hiervoor bent u in het bezit van het PABO-getuigschrift of een tweedegraads bevoegdheid. Ook wanneer u de overstap maakt vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs en beschikt over relevante werkervaring plus een vooropleiding op HBO- of WO-niveau kunt u instromen in het versnelde traject. Het aantal mogelijke vrijstellingen en de totale studieduur van het traject zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Zie HBO Bachelor Lerarenopleiding Nederlands Versneld voor meer informatie over de mogelijkheden van dit versnelde traject.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool NCOI. U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Nederlands’. U bent dan bevoegd leraar Nederlands. Daarnaast mag u de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, uitstekend aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

U kunt deze Bachelor volgen als u in het bezit bent van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Indien u niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kunt u ook instromen met een 21+ toets. U heeft zich bijvoorbeeld ontwikkeld via uw werk of op een andere manier, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


Krapteberoepen

Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Ontvang €2.500,- subsidie op een opleiding en vergroot de kansen op een baan. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.