Het programma is ontwikkeld voor diegenen die op een efficiënte en flexibele manier de HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde willen afronden. Ook wanneer u bijvoorbeeld een overstap wilt maken van het primair onderwijs naar het tweedegraads gebied binnen het onderwijs is dit programma erg interessant.

€19514,29
subsidiebedrag - €2500,00
€19514,29
Er is veel vraag naar bevoegde leraren wiskunde. De modulaire aanpak van Hogeschool NCOI zorgt voor een flexibele opbouw van de studie die goed met werk en privé te combineren is. Heeft u een passie voor wiskunde en wilt u uw enthousiasme en kennis op inspirerende wijze op jongeren overbrengen? Dan is het vak van leraar wiskunde een beroep met uitstekende perspectieven voor u. Als wiskundeleraar gaat u samen met leerlingen aan de slag met onderwerpen die in het dagelijks leven van belang zijn. Het vak wiskunde is essentieel voor veel studies en met uw lessen kunt u stevig werken aan de toekomst van uw leerlingen. In deze praktijkgerichte HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde ontwikkelt u zich op vakdidactisch en vakinhoudelijk gebied. Na het behalen van deze opleiding bent u bevoegd docent voor het (V)MBO en de onderbouw van HAVO/VWO. Met de praktijkgerichte aanpak van NCOI leert u het vak wiskunde begrijpelijk en leuk aan leerlingen over te brengen.

Er is veel vraag naar bevoegde leraren wiskunde. De modulaire aanpak van Hogeschool NCOI zorgt voor een flexibele opbouw van de studie die goed met werk en privé te combineren is. Heeft u een passie voor wiskunde en wilt u uw enthousiasme en kennis op inspirerende wijze op jongeren overbrengen? Dan is het vak van leraar wiskunde een beroep met uitstekende perspectieven voor u. Als wiskundeleraar gaat u samen met leerlingen aan de slag met onderwerpen die in het dagelijks leven van belang zijn. Het vak wiskunde is essentieel voor veel studies en met uw lessen kunt u stevig werken aan de toekomst van uw leerlingen. In deze praktijkgerichte HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde ontwikkelt u zich op vakdidactisch en vakinhoudelijk gebied. Na het behalen van deze opleiding bent u bevoegd docent voor het (V)MBO en de onderbouw van HAVO/VWO. Met de praktijkgerichte aanpak van NCOI leert u het vak wiskunde begrijpelijk en leuk aan leerlingen over te brengen.

Uw resultaat

Wilt u als leraar aan de slag gaan, dan heeft u een onderwijsbevoegdheid nodig. Met deze opleiding behaalt u uw officiële tweedegraads onderwijsbevoegdheid.

Doelgroep

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding.

Tijdens deze Bacheloropleiding wordt u begeleid door topdocenten met ruime ervaring in de onderwijspraktijk. Zij koppelen vakinhoud voor u aan vakdidactiek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ontwikkelt u zich tot leraar. Hierbij vormen 3 taken de kern:

 • Inhoud
 • Vakdidactiek
 • Pedagogiek

Deze opleiding is volledig ontworpen naar deze 3 kerntaken. Zo bent u ervan verzekerd dat u alle aspecten van het docentschap leert toepassen. Dit doet u aan de hand van een uniek onderwijsmodel waarbij u leert van de werk- en levenservaring van medestudenten en uw docent en dit direct in de praktijk kunt toepassen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u na afloop van de opleiding uitstekend voorbereid bent en voldoende in huis heeft om met succes voor de klas te kunnen staan.

Incompany

Uiteraard kunt u deze regular ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Studieprogramma

Fase 1

Leren en lesgeven 8 EC

Groepsdynamica en klassenmanagement 8 EC

Vlakke meetkunde en leren door voorbeelden 8 EC

Functiebegrip 8 EC

Vakdidactiek algebra en onderwijzen met ICT 8 EC

Inleiding statistiek en kansberekening 4 EC

Contextrijk wiskundeonderwijs en rekenen 4 EC

Portfolio 6 EC

Beroepsopdracht 6 EC

Fase 2

Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding 8 EC

Rijen en reeksen, grafen en matrixrekenen 8 EC

Voortgezette meetkunde en inzet concreet materiaal 8 EC

Differentiëren en integreren 8 EC

Verklarende statistiek en kansverdeling, en wiskunde-reële situaties 8 EC

Probleemoplossend redeneren en bewijzen 8 EC

Portfolio 6 EC

Beroepsopdracht 6 EC

Fase 3

Diversiteit en onderwijzen 12 EC

Toetsen en beoordelen 4 EC

Analyse 8 EC

Keuzeprogramma HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde 24 EC

 • Coaching
 • Passend Onderwijs en Zorgverbreding
 • Schoolmanagement

Portfolio 6 EC

Beroepsopdracht 6 EC

Afstudeerfase

Positionering van de leraar wiskunde 8 EC

Keuze afstudeerrichting HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde 8 EC

 • Algemeen vormend onderwijs (AVO)
 • Beroepsonderwijs (BO)

Portfolio 30 EC

Afstudeeropdracht 14 EC

Fase 1

Tijdens deze eerste fase ontwikkelt u de basiscompetenties voor leraar. U leert didactische methoden toepassen om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Daarnaast krijgt u inzicht in de wijzen waarop een veilige en prettige leeromgeving wordt gecreëerd. Ook krijgt u concrete tips hoe in te grijpen bij ordeverstoringen.

In de eerste fase ligt de focus op didactiek vanuit de rol van de leraar als vormgever van het leerproces in een les en als pedagoog in de groep. U maakt zich de essentie van het vak wiskunde eigen en bent daarnaast in staat het gedrag, het denken en de handelingswijzen van leerlingen te analyseren en uw lessen hierop te laten aansluiten. Deze vaardigheden past u direct toe in de praktijk, aan de hand van uw stage of werkplek in het onderwijs en het opbouwen van een portfolio. In het portfolio ontwikkelt u zich doorlopend aan de hand van gerichte opdrachten. Al werkend en lerend verwerft u kennis en vaardigheden op vakinhoudelijk, (vak)didactisch en pedagogisch gebied. Naast deze vakdidactische kennis gaat u zich ook verdiepen in de kern van wiskunde met onderwerpen als kansrekening, algebra en functiebegrip. U leert hoe u dit helder en tastbaar kunt overbrengen op leerlingen. U gaat aan de slag met onderstaande modules:

 • Leren en lesgeven
 • Groepsdynamica en klassenmanagement
 • Vlakke meetkunde en leren door voorbeelden
 • Functiebegrip
 • Vakdidactiek algebra en onderwijzen met ICT
 • Inleiding statistiek en kansberekening
 • Contextrijk wiskundeonderwijs en rekenen

Daarnaast maakt u in deze eerste fase een beroepsopdracht en wordt beoordeeld hoe u functioneert voor een klas.

Fase 2

In de tweede fase ligt de nadruk op begeleiding en organisatie vanuit de rol van de leraar als begeleider van groepen en individuen in hun ontwikkeling en leerproces. U leert werkvormen en methodieken toepassen en gaat aan de slag met coaching en intervisie. Dit zijn vaardigheden die essentieel zijn om het leren te optimaliseren voor uw leerlingen. U maakt in deze fase een professionalisering door die u direct in de praktijk kunt toepassen. Door het uitwisselen van ervaringen en kennis met medestudenten en de docent ontwikkelt u een vakdidactische kern waar u in uw carrière als leraar veel profijt van heeft. Vakinhoudelijk verdiept u zich in onderwerpen als differentiëren, kansverdeling en probleemoplossen. Na afloop van deze fase weet u deze onderwerpen tastbaar te maken voor leerlingen en ze interessant en leuk over te brengen. U gaat aan de slag met onderstaande modules:

 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding
 • Rijen en reeksen, grafen en matrixrekenen
 • Voortgezette meetkunde en inzet concreet materiaal
 • Differentiëren en integreren
 • Verklarende statistiek en kansverdeling, en wiskunde-reële situaties
 • Probleemoplossend redeneren en bewijzen

Ook in deze fase maakt u een beroepsopdracht.

Fase 3

In deze fase staat uw eigen ontwikkeling als didacticus en vakprofessional centraal. In de derde fase ligt de nadruk op de bredere context van het onderwijs. U doet dit vanuit de rol van de leraar als schakel tussen leerling en maatschappij en als medevormgever van het onderwijs binnen de brede context van de school. U volgt een minor, waarin u uw Bacheloropleiding een eigen, extra accent kunt geven. U kunt kiezen uit de volgende minors:

 • Schoolmanagement
 • Passend onderwijs en zorgverbreding
 • Coaching

Naast een minor volgt u nog 3 modules. In deze derde fase verdiept u zich in wiskundige analyses en leert u hoe u toetsen juist kunt opbouwen en ontwikkelen. Daarnaast bent u in staat om uw lessen passend te maken aan de diversiteit van uw klas. U gaat aan de slag met de volgende modules:

 • Diversiteit en onderwijzen
 • Toetsen en beoordelen
 • Analyse

Ook maakt u in deze fase een beroepsopdracht.

Afstudeerfase

In deze afsluitende fase volgt u nog een interessante module op het gebied van de positionering van de leraar wiskunde. Daarnaast volgt u een afstudeerrichting. U kunt kiezen tussen de richtingen algemeen vormend onderwijs (AVO) en beroepsonderwijs (BO). De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit 3 delen. U doet een afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijke vakdidactisch begeleider toegewezen vanuit Hogeschool NCOI die u ondersteunt om tot een optimaal resultaat te komen voor uw afstudeeronderzoek. Vervolgens toont u in de vorm van een digitaal portfolio uw startbekwaamheid als leraar aan. Ten slotte rondt u het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar u lesgeeft. U laat hierin zien hoe u werkt als leraar. Als u alle onderdelen met goed resultaat heeft afgerond, voldoet u aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leraar in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs aan de slag te gaan.

Versneld uw tweedegraads onderwijsbevoegdheid behalen

Hogeschool NCOI biedt u de mogelijkheid om een tweedegraads bevoegdheid te behalen in een versneld traject. Hiervoor bent u in het bezit van het PABO-getuigschrift of een tweedegraads bevoegdheid. Ook wanneer u de overstap maakt vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs en beschikt over relevante werkervaring plus een vooropleiding op HBO- of WO-niveau kunt u instromen in het versnelde traject. Het aantal mogelijke vrijstellingen en de totale studieduur van het traject zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Zie HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde Versneld voor meer informatie over de mogelijkheden van dit versnelde traject.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde’. U bent dan bevoegd leraar wiskunde. Daarnaast mag u de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, uitstekend aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

U kunt aan deze HBO Bachelor deelnemen met een diploma HAVO of VWO, met als aanvullende eis wiskunde B (HAVO) of wiskunde A (VWO) in het vakkenpakket. Heeft u dit niet of heeft u een diploma MBO-niveau 4, dan volgt u eerst de hiervoor speciaal ontwikkelde Servicemodule Wiskunde voor leraren. Voldoet u niet aan deze toelatingseisen en bent u minimaal 21 jaar, dan kunt u instromen op basis van de 21+ regeling van Hogeschool NCOI. Ook dan volgt u de Servicemodule Wiskunde voor leraren.

Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


Krapteberoepen

Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Ontvang €2.500,- subsidie op een opleiding en vergroot de kansen op een baan. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.