Wilt u uw onderwijsbevoegdheid behalen, zodat u voor de klas kunt staan? Dan is deze HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) erg interessant voor u. U behaalt met deze opleiding uw officiële onderwijsbevoegdheid voor leerkracht in het basisonderwijs.

€19514,29
subsidiebedrag - €2500,00
€19514,29
Heeft u de wens om als leerkracht in het basisonderwijs te werken? Met de NVAO-geaccrediteerde PABO-opleiding van Hogeschool NCOI is deze wens binnen handbereik. Deze succesvolle opleiding is speciaal ontwikkeld voor u als volwassene. De professionaliteit en praktijkgerichtheid die NCOI tot grootste opleider voor volwassenen in Nederland hebben gemaakt, kunt u uiteraard ook verwachten bij deze praktijkgerichte opleiding. U volgt een flexibel modulair programma dat uitstekend te combineren is met werk en privé. U krijgt de nodige vaardigheden om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar les te kunnen geven. Na afronding van deze opleiding mag u de graad Bachelor of Education (BEd) voeren. Met deze opleiding heeft u uitstekende baanperspectieven. Er is ontzettend veel behoefte aan nieuwe instroom van leerkrachten in het onderwijs.

Heeft u de wens om als leerkracht in het basisonderwijs te werken? Met de NVAO-geaccrediteerde PABO-opleiding van Hogeschool NCOI is deze wens binnen handbereik. Deze succesvolle opleiding is speciaal ontwikkeld voor u als volwassene. De professionaliteit en praktijkgerichtheid die NCOI tot grootste opleider voor volwassenen in Nederland hebben gemaakt, kunt u uiteraard ook verwachten bij deze praktijkgerichte opleiding. U volgt een flexibel modulair programma dat uitstekend te combineren is met werk en privé. U krijgt de nodige vaardigheden om kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar les te kunnen geven. Na afronding van deze opleiding mag u de graad Bachelor of Education (BEd) voeren. Met deze opleiding heeft u uitstekende baanperspectieven. Er is ontzettend veel behoefte aan nieuwe instroom van leerkrachten in het onderwijs.

Uw resultaat

Wilt u als leerkracht aan de slag gaan, dan heeft u een onderwijsbevoegdheid nodig. Met deze opleiding behaalt u uw officiële onderwijsbevoegdheid.

Doelgroep

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding.

Tijdens deze Bacheloropleiding wordt u begeleid door topdocenten met ruime ervaring in de onderwijspraktijk. Zij koppelen vakinhoud voor u aan vakdidactiek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ontwikkelt u zich tot docent. Hierbij vormen 5 taken de kern:

 • Uitvoeren van onderwijs
 • Ontwerpen van onderwijs (inclusief toetsing)
 • Afstemmen met de omgeving (schoolleiders en ouders)
 • Begeleiden van leerlingen
 • Eigen ontwikkeling en professionaliteit

Deze opleiding is volledig ontworpen naar deze 5 kerntaken. Zo bent u ervan verzekerd dat u alle aspecten van het leraarschap leert toepassen. Dit doet u aan de hand van een uniek onderwijsmodel waarbij u leert van de werk- en levenservaring van medestudenten en uw docent en dit direct in de praktijk kunt toepassen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u na afloop van de opleiding uitstekend voorbereid bent en voldoende in huis heeft om met succes voor de klas te kunnen staan.

Incompany

Uiteraard kunt u deze regular ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Studieprogramma

Fase 1

Kernbegrippen basisonderwijs 8 EC

Nederlands en taaldidactiek 8 EC

Reken-wiskundedidactiek I 8 EC

Leren en ontwikkelen 8 EC

Wereldoriëntatie: AK 4 EC

Wereldoriëntatie: GS 4 EC

Kunstzinnige oriëntatie 8 EC

Portfolio 6 EC

Beroepsopdracht 6 EC

Fase 2

Natuur en technologie 8 EC

Engels en handschriftontwikkeling 8 EC

Klassenmanagement en passend onderwijs 8 EC

Reken-wiskundedidactiek II 8 EC

Drama en cultuureducatie 4 EC

Dans en bewegingsonderwijs 4 EC

Omgevingsonderwijs 8 EC

Portfolio 6 EC

Beroepsopdracht 6 EC

Fase 3

Verdieping taalonderwijs 8 EC

Professionele gecijferdheid 4 EC

Keuze voor specialisatiemodule 12 EC

 • Onderwijs voor het jonge kind
 • Onderwijs voor het oudere kind

Keuzeprogramma HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs 24 EC

 • Coaching
 • Passend Onderwijs en Zorgverbreding
 • Schoolmanagement

Portfolio 6 EC

Beroepsopdracht 6 EC

Afstudeerfase

Schoolorganisatie 8 EC

Keuze Vakprofilering 8 EC

 • Vakprofilering wereldoriëntatie
 • Vakprofilering kunstzinnige oriëntatie
 • Vakprofilering wetenschap en technologie
 • Vakprofilering Engels

Portfolio 30 EC

Afstudeeropdracht 14 EC

Fase 1

In fase 1 doorloopt u een programma waarin u aan de slag gaat met de kern van het primair onderwijs. U leert lesgeven en ontwikkelt uw didactische vaardigheden. Daarnaast gaat u aan de slag met onderwerpen die voor een leerkracht van belang zijn. Zo werkt u aan de basis van rekenen en wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en de Nederlandse taal. In deze fase ontwikkelt u de vaardigheden om kinderen te onderwijzen over deze interessante onderwerpen.

De geleerde vaardigheden past u direct toe in de praktijk, aan de hand van uw stage of werkplek in het onderwijs en het opbouwen van een portfolio. In het portfolio ontwikkelt u zich doorlopend aan de hand van gerichte opdrachten. Al werkend en lerend verwerft u kennis en vaardigheden op vakinhoudelijk, (vak)didactisch en pedagogisch gebied. Fase 1 bestaat uit 7 modules en een beroepsopdracht.

 • Kernbegrippen basisonderwijs
 • Nederlands en taaldidactiek
 • Reken-wiskundedidactiek I
 • Leren en ontwikkelen
 • Wereldoriëntatie: AK
 • Wereldoriëntatie: GS
 • Kunstzinnige oriëntatie

Daarnaast maakt u in deze eerste fase een beroepsopdracht en wordt beoordeeld hoe u functioneert voor een klas.

Fase 2

In fase 2 gaat u uw didactische vaardigheden verder ontwikkelen. Daarnaast gaat u dieper in op de vakinhoud die voor een docent in het primair onderwijs van belang is. U gaat verder met onderwerpen als rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis. Daarnaast leert u over drama, dans en gaat u aan de slag met de Engelse taal. Naast deze inhoudelijke modules leert u ook over klassenmanagement en passend onderwijs, zodat u leerlingen goede en passende lessen kunt bieden.

Tijdens deze fase werkt u verder aan uw portfolio. U rondt deze fase af met een praktijkgerichte beroepsopdracht.

Fase 2 bestaat uit 7 modules en een beroepsopdracht. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Natuur en technologie
 • Engels en handschriftontwikkeling
 • Klassenmanagement en passend onderwijs
 • Reken-wiskundedidactiek II
 • Drama en cultuureducatie
 • Dans en bewegingsonderwijs
 • Omgevingsonderwijs

Ook in deze fase maakt u een beroepsopdracht.

Fase 3

In deze fase staat uw eigen ontwikkeling als didacticus en professional centraal. In de derde fase ligt de nadruk op de bredere context van het onderwijs. U doet dit vanuit de rol van de leerkracht als schakel tussen leerling en maatschappij en als medevormgever van het onderwijs binnen de brede context van de school. U volgt een minor, waarin u uw Bacheloropleiding een eigen, extra accent kunt geven. U kunt kiezen uit de volgende minors:

 • Coaching
 • Passend onderwijs en zorgverbreding
 • Schoolmanagement

Fase 3 van deze PABO-opleiding bestaat uit een interessante module waarin u dieper ingaat op taalonderwijs. Daarnaast maakt u in deze fase een keuze uit de specialisatierichting Onderwijs voor het jonge kind of Onderwijs voor het oudere kind. U hoeft dus slechts een van deze modules te volgen. In de loop van de opleiding kunt u de keuze van uw specialisatie bekendmaken. U gaat aan de slag met de volgende modules:

 • Verdieping taalonderwijs
 • Professionele gecijferdheid
 • Keuze: Onderwijs voor het jonge kind
 • Keuze: Onderwijs voor het oudere kind

Ook in deze fase werkt u aan uw portfolio. U rondt deze fase af met een praktijkgerichte beroepsopdracht.

Afstudeerfase

In deze afsluitende fase volgt u nog een module rond organisatorische aspecten voor de leerkracht in het primair onderwijs. Ook maakt u een keuze voor de vakprofilering. U kunt kiezen uit:

 • Wereldoriëntatie
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Wetenschap en technologie
 • Engels

De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit 3 delen. U doet een afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen vanuit Hogeschool NCOI die u ondersteunt om tot een optimaal resultaat te komen voor uw afstudeeronderzoek. Deze begeleider is gespecialiseerd in het primair onderwijs. Vervolgens toont u in de vorm van een digitaal portfolio uw competentieontwikkeling als leerkracht aan. Ten slotte rondt u het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar u lesgeeft. U laat hierin zien hoe u werkt als leerkracht. Als u alle onderdelen met goed resultaat heeft afgerond, voldoet u aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leerkracht in het primair onderwijs aan de slag te gaan.

Versneld uw onderwijsbevoegdheid behalen

Wanneer u de overstap maakt vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs en beschikt over relevante werkervaring plus een vooropleiding op HBO- of WO-niveau biedt Hogeschool NCOI u de mogelijkheid om uw PABO-getuigschrift te behalen in een versneld traject. Het aantal mogelijke vrijstellingen en de totale studieduur van het traject zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Zie HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) Versneld voor meer informatie over de mogelijkheden van dit versnelde traject.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool NCOI. U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs’. U bent dan bevoegd leraar basisonderwijs. Daarnaast mag u de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. NCOI is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

U bent in het bezit van een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4 om toegelaten te worden tot de HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO). In het eerste jaar van de studie legt u een reken- en taaltoets af.

Wanneer u in het bezit bent van een VWO-diploma of een HAVO-diploma met in uw eindexamenpakket biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en NLT beschikt u over voldoende kennis van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Als u geen HAVO-eindexamen in (een van) deze vakken heeft gedaan of als u een opleiding op MBO-niveau heeft gevolgd, dan legt u per vak een toelatingstoets af. De kosten voor de toelatingstoets(en) zijn niet inbegrepen in de prijs. Hogeschool NCOI biedt u een goede voorbereiding op deze toetsen aan. Door het volgen van de Voorbereiding Entreetoets voor de benodigde vakken wordt u uitstekend voorbereid en vergroot u de kans dat u uw voorbereidingstoets haalt. Wilt u een van deze voorbereidende opleidingen volgen? Kijk dan in deze gids of bezoek onze website. Voor natuur en techniek is een eindexamen in biologie, natuurkunde of NLT (natuur, leven en technologie) toereikend. Op de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vindt u meer informatie. Heeft u een VWO-diploma behaald? Dan hoeft u niet deel te nemen aan de voorbereidende toetsen en kunt u, indien u toegelaten wordt, deelnemen aan deze Bachelor.

Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


Krapteberoepen

Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Ontvang €2.500,- subsidie op een opleiding en vergroot de kansen op een baan. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.