De HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) kunt u volgen als u een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4 heeft. Heeft u geen van deze diploma’s? Dan kunt u ook instromen met een 21+ toets, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding, bijvoorbeeld door uw werkervaring. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.Heeft u al een diploma MBO Verpleegkunde niveau 4 en een BIG-registratie? Dan kunt u de HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Verkort volgen. Ook voor mensen met andere relevante diploma’s zijn vrijstellingen en studieduurverkorting wellicht mogelijk. U kunt bij onze opleidingsadviseurs informeren naar de mogelijkheden.

€19405,29
subsidiebedrag - €2500,00
€19405,29
De HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) leidt u op tot het beroep van verpleegkundige. De opleiding is volledig toegespitst op de competenties die verpleegkundigen (nu en in de toekomst) nodig hebben. De opleiding is daarom ontwikkeld volgens Nursing 2020. We maken hierbij gebruik van de ordening in 7 competentiegebieden van de CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists). Binnen de opleiding leert u alles wat u als verpleegkundige in de praktijk moet kennen en kunnen. Zo versterkt u onder meer uw medische basiskennis, verpleegkundig handelen en uw vaardigheden op het gebied van professionele zorg. Daarnaast vergroot u uw verpleegtechnische vaardigheden in het skills lab. In dit skills lab oefent u met realistische verpleegsituaties, materialen en apparatuur. Het programma van Hogeschool NCOI is zeer flexibel ingericht en volledig op de praktijk gericht. Met het diploma van deze opleiding kunt u onder andere werken in een (psychiatrisch) ziekenhuis, verpleeghuis, instelling voor gehandicapten of in de thuiszorg. U sluit uw Bacheloropleiding af met het officiële getuigschrift HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige.

De HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) leidt u op tot het beroep van verpleegkundige. De opleiding is volledig toegespitst op de competenties die verpleegkundigen (nu en in de toekomst) nodig hebben. De opleiding is daarom ontwikkeld volgens Nursing 2020. We maken hierbij gebruik van de ordening in 7 competentiegebieden van de CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists). Binnen de opleiding leert u alles wat u als verpleegkundige in de praktijk moet kennen en kunnen. Zo versterkt u onder meer uw medische basiskennis, verpleegkundig handelen en uw vaardigheden op het gebied van professionele zorg. Daarnaast vergroot u uw verpleegtechnische vaardigheden in het skills lab. In dit skills lab oefent u met realistische verpleegsituaties, materialen en apparatuur. Het programma van Hogeschool NCOI is zeer flexibel ingericht en volledig op de praktijk gericht. Met het diploma van deze opleiding kunt u onder andere werken in een (psychiatrisch) ziekenhuis, verpleeghuis, instelling voor gehandicapten of in de thuiszorg. U sluit uw Bacheloropleiding af met het officiële getuigschrift HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige.

Doelgroep

De HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De opleiding bestaat uit 3 fases en een afstudeerfase. Per fase volgt u meerdere modules. Het programma biedt een aantrekkelijke combinatie van vakinhoud en vaardigheden. Om succesvol te zijn in de praktijk dient u namelijk niet alleen te beschikken over vakkennis, maar zijn juist ook praktische vaardigheden van belang.

U werkt, afhankelijk van uw studievariant, aan 1 of 2 modules op hetzelfde moment, daardoor houdt u focus. Dat werkt prettig en is heel overzichtelijk. U kunt kiezen uit meerdere studievarianten. Studeert u 's avonds, dan volgt u wekelijks een bijeenkomst van 3 uur. Als u de dagstudie volgt, heeft u om de week 2 bijeenkomsten die samen 1 dag duren. Ook kunt u kiezen (delen van) de opleiding online te volgen.

Per fase werkt u vervolgens aan een eindopdracht en een portfolio-opdracht. In die opdracht past u het geleerde direct toe op de praktijk. U sluit de opleiding af met een portfolio en een praktische afstudeeropdracht.

Tijdens uw gehele studie heeft u een persoonlijke studiebegeleider als vaste contactpersoon voor alles waar u tijdens uw opleiding tegenaan loopt.

Incompany

Uiteraard kunt u deze regular ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Studieprogramma

In de eerste fase legt u de basis voor uw studie HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige. U gaat direct aan de slag met verpleegkundig handelen en krijgt daarbij de benodigde basisvaardigheden aangereikt. In de tweede fase verdiept u zich verder in het vak verpleegkunde. Het gewenste HBO Bachelorniveau bereikt u in de derde fase. Ook volgt u in deze fase een keuzeprogramma over een onderwerp dat u interesseert. In de afstudeerfase komt alles wat u in de opleiding geleerd heeft samen. Tijdens deze fase heeft u veel 1-op-1 contact met uw docenten. Zij adviseren u, waardoor u het portfolio en de afstudeeropdracht goed kunt afsluiten. Uw afstudeeropdracht bestaat uit een onderbouwd advies dat gebruikelijk is binnen uw beroepspraktijk.

De Bacheloropleiding bestaat uit 240 EC (studiepunten). Het programma is opgedeeld in 3 fases en een afstudeerfase. In elke fase behaalt u 60 EC. Elke fase bestaat uit modules waarin steeds een onderwerp centraal staat.

Fase 1

In de eerste fase verdiept u zich in het vak verpleegkunde. U bekijkt verschillende soorten zorgvragers en protocollen, u leert planmatig begeleiden en u krijgt zicht op theorieën en methodieken van gedragsverandering. Daarbij ontwikkelt u fundamentele verpleegtechnische vaardigheden. Hiervoor gaat u aan de slag met gezondheidsbevordering en leert u zorg verlenen aan mensen met lichamelijke aandoeningen.

Verpleegkunde 8 EC
Verpleegtechnische handelingen 8 EC
Reflectieve professional 8 EC
Somatische zorg 8 EC
Geriatrie en gerontologie 8 EC
Gezondheidsbevordering en preventie 8 EC
Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 2

In de tweede fase verdiept u zich in verschillende vormen van zorg, waaronder pedagogische zorg en psychiatrische zorg. Daarbij ontwikkelt u vaardigheden om zorginnovaties en ethische kwesties mee te nemen in uw zorgverlening. Hierdoor houdt u als verpleegkundige rekening met de privacy van patiënten en kunt u inspelen op nieuwe technologieën binnen de zorg.

Stageblok fase 2 HBO-V 12 EC
Pedagogische zorgverlening 8 EC
Comorbiditeit en gedrag 8 EC
Psychogeriatrische zorg 8 EC
Multidisciplinair innoveren 4 EC
Therapeutisch handelen en communiceren 8 EC
Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 3

In de derde fase gaat u aan de slag met intervisie en ontwikkelt u persoonlijke leiderschapsvaardigheden. Aan de hand van een keuzeprogramma wordt u naast breed inzetbare verpleegkundige mede opgeleid tot specialist in een vakgebied.

Stageblok fase 3 HBO-V 16 ECPersoonlijk leiderschap in de zorg 8 ECParamedische kwaliteitsbevordering 8 ECProfessionele (para)medische dienstverlening 8 ECKeuzemodule HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) 8 EC

 • Stageblok fase 3 HBO-V 16 ECPersoonlijk leiderschap in de zorg 8 ECParamedische kwaliteitsbevordering 8 ECProfessionele (para)medische dienstverlening 8 ECDynamische netwerkzorg
 • Stageblok fase 3 HBO-V 16 ECPersoonlijk leiderschap in de zorg 8 ECParamedische kwaliteitsbevordering 8 ECProfessionele (para)medische dienstverlening 8 ECOrganisatie van zorg in de GGZ
 • Stageblok fase 3 HBO-V 16 ECPersoonlijk leiderschap in de zorg 8 ECParamedische kwaliteitsbevordering 8 ECProfessionele (para)medische dienstverlening 8 ECOrganisatie en management in de zorg
 • Stageblok fase 3 HBO-V 16 ECPersoonlijk leiderschap in de zorg 8 ECParamedische kwaliteitsbevordering 8 ECProfessionele (para)medische dienstverlening 8 ECZorg in de wijk

Stageblok fase 3 HBO-V 16 EC
Persoonlijk leiderschap in de zorg 8 EC
Paramedische kwaliteitsbevordering 8 EC
Professionele (para)medische dienstverlening 8 EC
Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Afstudeerfase

In de laatste fase werkt u aan uw afstudeeropdracht. Deze afstudeeropdracht bestaat uit een handeling die u uitvoert binnen uw beroepspraktijk. U toont in deze fase aan op HBO Bachelorniveau te functioneren.

Afstudeeropdracht 20 EC

Portfolio 20 EC

Stageblok 20 EC

Fase 1 Verpleegkunde

(6 bijeenkomsten)

 • Wet- en regelgeving
 • Soorten zorgvragers
 • Evidence-based practice
 • Protocollen
 • Zorg-, woon- en behandelplannen
 • Gesprekstechnieken
 • Klinisch redeneren
 • Verpleegkundig leiderschap
 • Positieve gezondheid
 • International Classification of Functioning (ICF)
 • Beroepscompetenties – CanMeds
 • Verpleegkundig proces
Verpleegtechnische handelingen

(6 bijeenkomsten)

 • Medicatie uitzetten, registreren en toedienen
 • Injecteren
 • Verzorgen van stoma
 • Sondevoeding toedienen
 • Infuussystemen
 • Blaaskatheterisatie en verzorging
 • Wondverzorging en decubitus
 • Tracheacanule verzorgen
Reflectieve professional

(4 bijeenkomsten)

 • Evidence-based practice in de paramedische praktijk
 • PICO
 • Klinisch redeneren
 • Methodisch handelen
 • Zoekstrategieën
Somatische zorg

(6 bijeenkomsten)

 • Klinisch beoordelen
 • Planmatig begeleiden, observeren en evalueren
 • Ziektebeelden en verzorging
 • Klinische zorg
 • Verpleegkundig proces en diagnose
 • Chronische ziekten
 • Monitoren en controleren
 • Verpleegkundige anamnese
Geriatrie en gerontologie

(6 bijeenkomsten)

 • Anatomie en fysiologie van de ouder wordende mens
 • Thuiszorg
 • Multidisciplinair werken en overleggen
 • Classificatiesystemen
 • Indiceren van zorg
 • Somatische problematiek en revalidatie
 • Communicatie en systemen
 • Eigen regie van de patiënt
 • Zorg-, woon- en behandelplannen opstellen
Gezondheidsbevordering en preventie

(4 bijeenkomsten)

 • Gezondheid en gedrag
 • Lage gezondheidsvaardigheden
 • Therapietrouw (compliance)
 • Interventieontwikkeling en voorlichting
 • Theorieën en methodieken van gedragsverandering
 • Gesprekstechnieken
 • Evidence-based practice

( bijeenkomsten)

  Fase 2 Stageblok fase 2 HBO-V Pedagogische zorgverlening

  (6 bijeenkomsten)

  • Motorische en cognitieve ontwikkeling
  • GGD en jeugd
  • Sociaal-maatschappelijke zorgvragen bij kinderen
  • Verstandelijk gehandicapten
  • Voorlichting aan ouders
  • Integrale zorg
  Comorbiditeit en gedrag

  (6 bijeenkomsten)

  • Psychopathologie en farmacologie
  • Suïcidepreventie
  • Voorkomen en behandelen psychische stoornissen
  • Complexe ziektebeelden en multipathologie
  • Integrale zorg
  • Psycho-educatie
  • Zorg bij psychische en psychiatrische stoornissen
  • Seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag
  Psychogeriatrische zorg

  (6 bijeenkomsten)

  • Pathologie van de ouder wordende mens
  • Psychiatrie
  • Complicaties en verzorging
  • Zorg indiceren
  • Comorbiditeit bij ouderen
  • Onbegrepen gedrag en omgaan met agressie
  • Werking en bijwerking van medicatie
  • Gerontopsychiatrische problematiek
  Multidisciplinair innoveren

  (4 bijeenkomsten)

  • Critically appraised topic (CAT)
  • Innovatie in de paramedische zorg
  • Multidisciplinair handelen
  • Toepassen in de praktijk
  Therapeutisch handelen en communiceren

  (4 bijeenkomsten)

  • Het effect van communicatietechnieken
  • Communiceren met cliënten
  • Rechten en plichten van cliënten en therapeuten
  • Methodologische besluitvorming bij ethische dilemma's
  • Goed zorgverlenerschap
  • Financiën en therapeutisch handelen
  • Grenzen verkennen en bewaken

  ( bijeenkomsten)

   Fase 3 Stageblok fase 3 HBO-V Persoonlijk leiderschap in de zorg

   (6 bijeenkomsten)

   • Intervisie
   • Verpleegkundig proces
   • Klinisch redeneren bij hoog complexe zorg
   • Verpleegkundig leiderschap
   • De reflectieve EBP-professional
   Paramedische kwaliteitsbevordering

   (4 bijeenkomsten)

   • Patiëntgericht onderzoek (N=1 onderzoek)
   • Adviseren op basis van onderzoek
   • Presenteren van resultaten
   • Het bevorderen van kwaliteit van het eigen handelen
   Professionele (para)medische dienstverlening

   (6 bijeenkomsten)

   • De ondernemende paramedicus
   • Trends en ontwikkelingen in de zorg
   • Value-based healthcare en populatiegerichte zorg
   • Projectgericht samenwerken
   • Financiële en juridische kaders
   • Kwaliteitszorg
   • Ethiek en moreel beraad
   • Professionaliteit en integriteit
   • Multidisciplinaire samenwerking
   Keuzemodule HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)
   • Dynamische netwerkzorg
   • Organisatie van zorg in de GGZ
   • Organisatie en management in de zorg
   • Zorg in de wijk

   ( bijeenkomsten)

    Afstudeerfase

    De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens uw hele Bacheloropleiding werkt u aan onderdelen die u in uw portfolio samenbrengt. Daarnaast werkt u aan een praktische afstudeeropdracht, waarmee u uw opleiding afrondt.

    Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

    Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige’. U mag dan de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. U ontvangt van NCOI een internationaal erkend Bachelorgetuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

    Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


    Krapteberoepen

    Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Ontvang €2.500,- subsidie op een opleiding en vergroot de kansen op een baan. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.