Koeltechniek Algemeen (KT-A)

€2140,00
subsidiebedrag - €2500,00
€2140,00

Wilt u uw vakkennis in de koeltechniek vergroten en werkzaamheden kunnen verrichten aan koeltechnische installaties? Dan is deze training de juiste keuze. U krijgt inzicht in de werking van industriële en kleine commerciële koelinstallaties en kunt daarmee onderhoud aan verschillende soorten koelinstallaties uitvoeren. Tijdens de training gaat u praktisch aan de slag op een praktijklocatie met testen, controleren en storingen zoeken en verhelpen. Daarnaast behandelt de training theorie uit het examen F-gassen Categorie 1. Wilt u aan de slag met de praktijk van F-gassen, dan kunt u hierna de training Koeltechniek Algemeen Praktijk (KT-AP) volgen.

Uw resultaat

Na afloop van deze training heeft u kennis van de werking van koeltechnische installaties en apparatuur. U kunt het volgende in de praktijk toepassen:

 • Werking van installaties begrijpen en verklaren
 • Schema en tekening lezen
 • Toepassen meetapparatuur en meetgegevens beoordelen
 • Tweedelijnsonderhoud en controle aan koelinstallaties uitvoeren
 • Storingzoeken en oplossen
 • Afstellen en inregelen van koelinstallaties
 • Demonteren en monteren van onderdelen (als u in bezit bent van het diploma F-gassen)

Praktijkgericht

Tijdens de training gaat u zelf aan de slag op een praktijklocatie. U oefent hier onder andere met:

 • Meten van temperatuur en druk en het vertalen hiervan naar een h-log p-diagram
 • Testen en controleren van verschillende koelsystemen
 • Afstellen en inregelen van koelinstallaties en afzonderlijke onderdelen
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Storingzoeken in koelsystemen
 • Gebruiken van schema’s en logboeken

Voor wie?

Voor medewerkers die in hun dagelijkse werkzaamheden in aanraking komen met koeltechniek en zich hierin willen ontwikkelen. U bent bijvoorbeeld:

 • Storingsmonteur
 • Servicemonteur
 • Onderhoudsmonteur
 • Installatiemonteur
 • Medewerker technische dienst

Vooropleiding

Als vooropleiding adviseren wij een van de volgende trainingen of werkervaring:

 • NCOI-training Basis Koeltechniek (KT) of een gelijkwaardige training
 • Enige werkervaring in de koeltechniek

Onderdeel van PBNA Praktijkopleiding

Deze training is onderdeel van verschillende PBNA Praktijkopleidingen. Heeft u de trainingen uit deze praktijkopleiding met goed gevolg doorlopen, dan kunt u het overkoepelende diploma aanvragen.

PBNA Praktijkopleiding Monteur Koudetechniek

 1. Koeltechniek Algemeen (KT-A)
  1. Koeltechniek Algemeen Praktijk (KT-AP)

PBNA Praktijkopleiding Technicus Koudetechniek

 1. Koeltechniek Algemeen (KT-A)
  1. Koeltechniek Algemeen Praktijk (KT-AP)
   1. Storingsanalyse in Koudesystemen (KT-B)

NCOI Techniek & Veiligheid

Deze training wordt uitgevoerd door NCOI Techniek & Veiligheid.

Programma

Tijdens deze praktijkgerichte training leert u meer over de volgende onderwerpen:

Koeltechniek algemeen

(7 dagen of 14 avonden)

 • Natuurkundige begrippen en processen
 • De koelkringloop en h-log p diagram
 • Mollier-h/x-diagram
 • Transport van koude en warmte
 • Toepassing van koudemiddelen
 • Hoofdcomponenten: opbouw en werking van compressoren, verdampers, expansieorganen en condensors
 • Appendages en hulpcomponenten
 • Regelapparatuur en regeltechniek
 • Opbouw en werking van koelsystemen
 • Toepassing h-log p in koelsystemen
 • Installatietechniek: opstelling en inrichting van koelsystemen
 • In bedrijf stellen van koelsystemen
 • Wetgeving en veiligheid
 • Storingzoeken en onderhoud:
 • Gebruik van het h-log p diagram
 • Veiligheid
 • Meetgereedschap en meetgegevens
 • Onderhoud in koelsystemen
 • Gebruik van storingstabellen
 • Theoretische achtergrond F-gassen categorie 1

Praktijk koeltechniek algemeen

(2 praktijkdagen)

Tijdens het praktijkgedeelte oefent u uw vaardigheden om deze correct toe te passen.

 • Werking koelsystemen
 • Uitvoering van koelinstallaties
 • Koelproces waarnemen en begrijpen
 • Componenten in koelinstallaties
 • Werking van koelsystemen en componenten
 • Meten van temperatuur en druk
 • Inregelen, onderhoud en storingzoeken
 • De werking van diverse koelsystemen testen en controleren
 • Koelsystemen afstellen en inregelen
 • Koeltechnisch gereedschap gebruiken bij storingzoeken
 • Storingzoeken en onderhoud
 • Schema’s en logboeken gebruiken

PBNA-diploma

U rondt de training af met een digitaal examen bij Koninklijke PBNA. Behaalt u een voldoende voor het examen en heeft u tijdens de praktijkdagen aangetoond over de juiste vaardigheden te beschikken, dan ontvangt u het officiële diploma ‘Koeltechniek Algemeen (KT-A)’ van PBNA.

Koninklijke PBNA is een onafhankelijk, branche-erkend exameninstituut in techniek en veiligheid dat toeziet op de kwaliteit van de examens.

Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


Trainingsvarianten

De training heeft een dag- en een avondvariant.

Dagtraining

 • 7 dagen van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • 2 praktijkdagen van 08.15 uur tot 16.30 uur

Avondtraining

 • 14 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur
 • 2 praktijkdagen van 08.15 uur tot 16.30 uur

Kansrijke beroepen

Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.