MBO Eerste Monteur Laagspanningsdistributie niveau 3

€6880,57
subsidiebedrag - €2500,00
€6880,57
Met deze opleiding leert u distributienetten aan te leggen, gebruiksklaar te maken en te onderhouden. Ook spoort u storingen op en verhelpt het probleem. Zo zorgt u ervoor dat huishoudens en bedrijven blijven draaien. Tijdens de opleiding MBO Eerste Monteur Laagspanningsdistributie niveau 3 leert u veel over laagspanningsdistributie en gaat u in op infratechniek voor het aanleggen van netwerken. U besteedt extra aandacht aan veiligheid, niet alleen voor uzelf, maar ook voor voorbijgangers en verkeer. U werkt namelijk vaak op straat of in drukke gebouwen. In de installatietechniek is een grote behoefte aan geschoold personeel met deze kennis en vaardigheden. Na de opleiding kunt u uw kennis in praktijk brengen. U kunt met het diploma dus snel aan de slag als eerste monteur laagspanningsdistributie.

Met deze opleiding leert u distributienetten aan te leggen, gebruiksklaar te maken en te onderhouden. Ook spoort u storingen op en verhelpt het probleem. Zo zorgt u ervoor dat huishoudens en bedrijven blijven draaien. Tijdens de opleiding MBO Eerste Monteur Laagspanningsdistributie niveau 3 leert u veel over laagspanningsdistributie en gaat u in op infratechniek voor het aanleggen van netwerken. U besteedt extra aandacht aan veiligheid, niet alleen voor uzelf, maar ook voor voorbijgangers en verkeer. U werkt namelijk vaak op straat of in drukke gebouwen. In de installatietechniek is een grote behoefte aan geschoold personeel met deze kennis en vaardigheden. Na de opleiding kunt u uw kennis in praktijk brengen. U kunt met het diploma dus snel aan de slag als eerste monteur laagspanningsdistributie.

Uw resultaat

Tijdens de opleiding rondt u de modules en de overige onderdelen af met een praktijkexamen, praktijkgerichte opdracht, digitaal examen of mondeling examen. Daarnaast rondt u uw stage af met een praktijkexamen, dat bestaat uit opdrachten en een toets waarin u laat zien dat u het vak beheerst. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende behaald, dan ontvangt u het officiële, door de overheid erkende diploma ‘MBO Eerste Monteur Laagspanningsdistributie niveau 3’, zoals ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Het behalen van een erkend diploma wordt steeds belangrijker. NCOI zorgt ervoor dat u dit kunt behalen.

Doelgroep

Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassen studenten die een MBO-diploma willen behalen. Voor de start van de opleiding wordt persoonlijk contact met u opgenomen. Alle belangrijke aspecten worden dan telefonisch met u doorgenomen. Zo wordt onder andere ingegaan op de rol van de stage in de opleiding, de geschiktheid van uw werkplek en de keuzedelen waaruit u kunt kiezen. Tijdens de opleiding volgt u het begeleidingsprogramma. Hierin wordt de begeleiding, beroepspraktijkvorming (stage) en examinering uitgelegd. Daarnaast krijgt u een introductie in e-Connect, de digitale leeromgeving van NCOI, waar u alle informatie over uw opleiding vindt.

De opleiding is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de praktijk. U loopt stage waarbij u het vak in de praktijk leert. Ook volgt u modules in de vorm van klassikale bijeenkomsten met veel voorbeelden uit de praktijk. Deze modules worden verzorgd door docenten die zelf in het vakgebied werkzaam zijn. Dat maakt de lessen erg leuk en zorgt dat de leerstof heel herkenbaar wordt uitgelegd.

Wij begrijpen hoe het is om volwassenen op te leiden. Zo zorgen wij ervoor dat u de opleiding uitstekend kunt combineren met uw werk en privé. Ook zijn de boeken die in deze opleiding worden gebruikt uitstekend geschikt voor MBO. Hierdoor werkt u heel doelgericht aan het programma. Wij maken het u zo makkelijk mogelijk om uw diploma te halen.

Incompany

Uiteraard kunt u deze regular ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Studieprogramma

Het programma bestaat uit 3 modules (4 of 6 bijeenkomsten), keuzedelen, een module Studiebegeleiding (2 bijeenkomsten van 3 uur) en een stage (uw werkplek of een stage). Om een officieel erkend MBO-diploma te behalen is landelijk vastgelegd dat een bepaald verplicht niveau geldt voor Nederlands en rekenen. Voor deze algemene onderdelen wordt u door NCOI uitstekend begeleid. Meer informatie vindt u in de toelichting op MBO College.

In deze opleiding leert u alles wat u nodig heeft om als eerste monteur in laagspanningsdistributie aan de slag te gaan. U gaat aan de slag met laagspanningsnetwerken, infratechniek en werkvoorbereiding en uitvoering. Zo leert u aanlegwerkzaamheden afronden, storingen te lokaliseren en laagspanningsnetwerken te onderhouden. Door de praktische opzet van de opleiding kunt u dit ook in de praktijk toepassen.

Laagspanningsdistributie

(6 bijeenkomsten)

 • Laagspanningscomponenten
 • Werkomstandigheden en risicofactoren
 • Netopbouw en stelsels
 • Verbindingstechnieken
 • Storingzoekmethode
 • Meetmethoden
 • Testmethoden
 • In en uit bedrijf stellen
 • Wet- en regelgeving
 • Voorschriften en normen
Infratechniek

(4 bijeenkomsten)

 • Landmeetkundige technieken
 • Tracé uitzetten en graven
 • Ondergrondse infrastructuur
 • Gevaren van graven
 • Horizontale boringen
 • Wet- en regelgeving
Werkvoorbereiding en uitvoering

(4 bijeenkomsten)

 • Begroting en budgetbewaking
 • Werkafspraken met leveranciers
 • Uitvoerings- en onderhoudsplannen schrijven en uitvoeren
 • Coördineren
 • Aansturen
 • Controleren
  Overige onderdelen
  • Online leeromgeving Kwaliteit, arbo en milieu
  • Studiebegeleiding
  • Keuzedelen
  • Stageprogramma
  • Algemene onderdelen

  U kunt deelnemen aan deze opleiding als u minimaal beschikt over een diploma MBO-niveau 2, een diploma VMBO (kader, gemengd of theoretische leerweg) of een overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar.

  Heeft u niet de juiste vooropleiding? Dan kunt u met een goede motivatie en ruime werkervaring een toelatingstoets maken. Met een goed resultaat kunt u zo alsnog tot de opleiding toegelaten worden. Als u gebruik wilt maken van deze vorm van toelating, dan wordt tijdens de intake uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

  Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


  Kansrijke beroepen

  Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.