MBO Monteur Gas-, Water- en Warmtedistributie niveau 2

€5111,00
subsidiebedrag - €2500,00
€5111,00

Met de opleiding MBO Monteur Gas-, Water- en Warmtedistributie niveau 2 wordt u op een erkend MBO-niveau opgeleid. U leert veel over werkzaamheden aan gas-, water- en warmtedistributienetten in deze interessante opleiding. Zo heeft u goed inzicht in warmtetechniek, ondergronds transport en distributie. Hiermee kunt u distributienetten aanleggen en gebruiksklaar maken. Is er een storing? Dan kunt u helpen met het lokaliseren van het probleem en onderdelen vervangen of repareren. Wat u leert, kunt u direct toepassen in uw werk. Wanneer u geen relevante werkomgeving heeft, dan kan het Stage Instituut van NCOI u helpen met het vinden van een passend stagebedrijf. Met deze erkende opleiding MBO Monteur Gas-, Water- en Warmtedistributie niveau 2 van NCOI behaalt u een officieel erkend diploma dat maatgevend is in de branche.

Wat doet een monteur gas-, water- en ­warmtedistributie?

Als monteur gas,- water- en warmtedistributie houdt u zich bezig met de volgende zaken:

 • Aanleggen en monteren van distributienetten
 • Het aangelegde distributienet gebruiksklaar maken
 • Helpen bij het lokaliseren en analyseren van storingen in gas-, water- en warmtedistributienetten
 • Onderhouden, vervangen en repareren van onderdelen van de distributienetten
 • Gebruiksklaar opleveren na onderhoud of reparatie van distributienetten

U werkt in een team. Vaak werkt u buiten op locatie. U kunt werken bij verschillende distributiebedrijven, een waterbedrijf, energiebedrijf of aannemer.

Officieel erkend

NCOI heeft officieel toestemming van het ministerie van OCW om MBO-opleidingen te verzorgen. Hierdoor kan NCOI officieel erkende MBO-diploma’s verstrekken. Zie MBO Erkenningen voor meer informatie.

Vooropleiding

U kunt deelnemen aan deze opleiding als u minimaal beschikt over een diploma LBO, VMBO basisberoepsgericht of het diploma van een MBO-assistentenopleiding (MBO-niveau 1).

Heeft u niet de juiste vooropleiding? Dan kunt u met een goede motivatie en ruime werkervaring een toelatingstoets maken. Met een goed resultaat kunt u zo alsnog tot de opleiding toegelaten worden. Als u gebruik wilt maken van deze vorm van toelating, dan wordt tijdens de intake uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.

Doel en opzet

Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassen studenten die een MBO-diploma willen behalen. Voor de start van de opleiding wordt persoonlijk contact met u opgenomen. Alle belangrijke aspecten worden dan telefonisch met u doorgenomen. Zo wordt onder andere ingegaan op de rol van de stage in de opleiding, de geschiktheid van uw werkplek en de keuzeprogramma's waaruit u kunt kiezen. De eerste bijeenkomst die u daarna bijwoont is een kick-off. Hierin wordt het programma, de begeleiding en examinering uitgelegd. Daarnaast krijgt u een introductie in e-Connect, de digitale leeromgeving van NCOI, waar u alle informatie over uw opleiding vindt.

De opleiding is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de praktijk. U loopt stage waarbij u het vak in de praktijk leert. Ook volgt u modules in de vorm van klassikale bijeenkomsten met veel voorbeelden uit de praktijk. Deze modules worden verzorgd door docenten die zelf in het vakgebied werkzaam zijn. Dat maakt de lessen erg leuk en zorgt dat de leerstof heel herkenbaar wordt uitgelegd.

Wij begrijpen hoe het is om volwassenen op te leiden. Zo zorgen wij ervoor dat u de opleiding uitstekend kunt combineren met uw werk en privé. Ook zijn de boeken die in deze opleiding worden gebruikt uitstekend geschikt voor MBO. Hierdoor werkt u heel doelgericht naar het programma. Wij maken het u zo makkelijk mogelijk om uw diploma te halen.

Begeleiding

Tijdens de opleiding wordt u op verschillende manieren begeleid. U heeft een studiebegeleider voor de voortgang in uw opleiding en een stagebegeleider voor de voortgang in uw stage. Zij hebben tijdens uw opleiding regelmatig contact met u. Ook met vragen kunt u bij hen terecht. Op de werk- of stageplek zelf is er begeleiding door uw stagementor. Dit is vaak uw leidinggevende of een ervaren collega. Hij of zij helpt u de praktijkopdrachten uit te voeren.

Stage

Uw stage is belangrijk, omdat u daarin oefent met het in praktijk brengen van de geleerde beroepsvaardigheden. U kunt bijvoorbeeld stage lopen bij een water-, energiebedrijf of ander distributiebedrijf. Heeft u al een baan in dit werkgebied? En is het bedrijf waarbij u werkt een erkend leerbedrijf? Dan kunt u uw huidige werkplek voordragen als stageplaats en hoeft u geen aanvullende stage te lopen.

Heeft u op dit moment geen geschikte werkplek? Dan volgt u een stage bij een bedrijf dat u zelf zoekt. Het Stage Instituut kan u daarbij mogelijk helpen.

Voorbereiding en studiebelasting

Ongeveer 3-5 uur per bijeenkomst.

Programma

Het programma bestaat uit 2 modules (6 avonden of 3 dagen), een keuzeprogramma, een module Studiebegeleiding (3 bijeenkomsten van 3 uur) en een stage (uw werkplek of een stage). Ook wordt aandacht besteed aan de algemene onderdelen die voor MBO-opleidingen verplicht zijn, zoals taal en rekenen.

In deze opleiding leert u alles wat u nodig heeft om als monteur gas-, water- en warmtedistributie te gaan werken. U gaat aan de slag met verschillende installaties en met infratechniek. Zo leert u veel over warmtetechniek, ondergronds transport en distributie. Door de praktische opzet van de opleiding kunt u dit ook in de praktijk toepassen.

 • Gas-, water- en warmtetechniek

 • (6 bijeenkomsten)

 • Gasinstallaties
 • Waterinstallaties
 • Warmtetechniek
 • Cv-installaties
 • Riolering
 • Hemelwater­afvoer
 • Milieu en duurzaamheid
 • Infratechniek

 • (6 bijeenkomsten)

 • Voorbereiden werkzaamheden
 • Inrichten werklocatie
 • Uitzetten en graven van een tracé
 • Schadevrij graven
 • Grondroerdersregeling en aansprakelijkheid
 • Ondergronds transport en distributie
 • Horizontale boringen

Overige onderdelen

 • Studiebegeleiding
 • Keuzeprogramma
 • Stageprogramma
 • Algemene onderdelen

Diploma

De afronding bestaat uit digitale examens. Het voordeel hiervan is dat u zelf kunt inplannen waar en wanneer u examen doet. Daarnaast rondt u uw stage af met een praktijkexamen, dat bestaat uit opdrachten en een toets waarin u laat zien dat u het vak beheerst. Heeft u voor alle onderdelen een voldoende behaald, dan ontvangt u het officiële, door de overheid erkende diploma ‘MBO Monteur Gas-, Water- en Warmtedistributie niveau 2’, zoals ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Het behalen van een erkend diploma wordt steeds belangrijker. De opleiding is goed te combineren met werk en privé. U zult met de juiste motivatie dan ook zonder al te veel inspanningen het programma succesvol kunnen doorlopen.

Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


Kansrijke beroepen

Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.