MBO Verpleegkundige Gehandicaptenzorg (GHZ) niveau 4

€9040,00
subsidiebedrag - €2500,00
€9040,00

Wil je graag als verpleegkundige werken in de gehandicaptenzorg? Dan is deze opleiding een goede keuze. Als MBO-verpleegkundige in de gehandicaptenzorg (GHZ) ondersteun je cliënten met een verstandelijke of lichamelijke beperking zodat zij zo veel mogelijk de regie over hun leven kunnen voeren. Je ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van gehandicapten, biedt in een langdurige zorgrelatie persoonlijke zorg en helpt bij de uitvoering van de zelfverzorging. Het accent ligt op het stabiliseren van de gezondheidstoestand als gevolg van de handicap, het leren leven met de handicap, het bevorderen van het welbevinden of de kwaliteit van leven en het zo veel mogelijk voorkomen van ongemak. Je krijgt les van docenten uit de praktijk en je oefent in onze speciaal ingerichte ruimten voor verzorging en verpleegkunde. Na het afronden van deze opleiding ontvang je een MBO-diploma op niveau 4.

Wat doet een verpleegkundige gehandicaptenzorg?

Als verpleegkundige gehandicaptenzorg houd je je bezig met de volgende zaken:

 • Je stelt verpleegkundige diagnoses
 • Je stelt een verpleegplan op
 • Je biedt persoonlijke verzorging
 • Je biedt begeleiding bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden van de cliënt
 • Je coördineert de zorgverlening van individuele zorgvragers
 • Je begeleidt een groep zorgvragers en naastbetrokkenen
 • Je gaat na of de zorg goed is

Je werkt zelfstandig of in een team. Je kunt gaan werken bij zorginstellingen voor gehandicapten, dagbestedingsprojecten, kleinschalige werkvormen of in de thuissituatie van de gehandicapte.

Officieel erkend

Scheidegger heeft officieel toestemming van het ministerie van OCW om MBO-opleidingen te verzorgen. Hierdoor kan Scheidegger officieel erkende MBO-diploma’s verstrekken. Zie Toelichting MBO voor de toelichting.

Voor wie?

Deze opleiding is ontwikkeld voor iedereen die graag als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg wil werken en voor iedereen die al in de zorg werkt, maar nu graag een MBO-diploma op niveau 4 wil behalen. Daarnaast is deze opleiding ideaal als je graag de overstap wilt maken vanuit de VVT of een ziekenhuis. In de gehandicaptenzorg wordt vooral zorg verleend op basis van gelijkwaardigheid en de zelfbepaling van de cliënten, passend bij hun levensvervulling en levenservaring.

Vooropleiding

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je beschikt over een diploma Verzorgende IG niveau 3 en een jaar werkervaring hebt.

Doel en opzet

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassen studenten die een MBO-diploma willen behalen. Voor de start van de opleiding wordt persoonlijk contact met jou opgenomen. Alle belangrijke aspecten worden dan telefonisch met je doorgenomen. Zo wordt onder andere ingegaan op de rol van de stage in de opleiding, de geschiktheid van jouw werkplek en de keuzeprogramma's waaruit je kunt kiezen. De opleiding start met een kick-off. Hierin worden het programma, de begeleiding en de examinering uitgelegd. Daarnaast krijg je een introductie in e-Connect, de digitale leeromgeving van Scheidegger, waar je alle informatie over je opleiding vindt.

De opleiding is voor een belangrijk deel gekoppeld aan de praktijk. Je loopt stage waarbij je het vak in de praktijk leert. Ook volg je modules in de vorm van klassikale bijeenkomsten met veel voorbeelden uit de praktijk. Deze modules worden verzorgd door docenten die zelf in het vakgebied werkzaam zijn. Dat maakt de lessen erg leuk en zorgt ervoor dat de leerstof heel herkenbaar wordt uitgelegd.

Wij begrijpen hoe het is om volwassenen op te leiden. Zo zorgen wij ervoor dat je de opleiding goed kunt combineren met werk en privé. Ook zijn de boeken die in deze opleiding worden gebruikt uitstekend geschikt voor MBO. Hierdoor werk je heel doelgericht naar het programma toe. Wij maken het je zo makkelijk mogelijk om jouw diploma te halen.

Begeleiding

Tijdens de opleiding word je op verschillende manieren begeleid. Je hebt een studiebegeleider voor de voortgang in je opleiding en een stagebegeleider voor de voortgang in je stage. Tijdens jouw opleiding hebben zij regelmatig contact met je. Ook met vragen kun je bij hen terecht. Op de werk- of stageplek zelf is er begeleiding door je stagementor. Dit is vaak je leidinggevende of een ervaren collega. Hij of zij helpt je de praktijkopdrachten uit te voeren.

Stage

Stage lopen is erg belangrijk, omdat je dan kunt oefenen met het in praktijk brengen van je beroepsvaardigheden. Je kunt bijvoorbeeld stage lopen bij een zorginstelling voor gehandicapten. Heb je al een baan in dit werkgebied? En is het bedrijf waarbij je werkt een erkend leerbedrijf? Dan kun je, als je een contract hebt voor minimaal 16 uur per week, je huidige werkplek voordragen als stageplaats. Heb je geen geschikte werkplek? Dan volg je een stage bij een bedrijf dat je zelf zoekt. Het Stage Instituut kan je daar mogelijk bij helpen. Voor een stage heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Voorbereiding en studiebelasting

Ongeveer 3-5 uur per bijeenkomst. Daarnaast werk je aan je praktijkopdrachten.

Waarom Scheidegger?

 • Lessen door ervaren docenten uit de beroepspraktijk
 • Kleine klassen en goede persoonlijke begeleiding
 • Een duidelijke opzet en aanpak
 • Plezier van samen leren en samen slagen
 • Een unieke examengarantie

Examengarantie

Als je onverhoopt niet slaagt voor je examen, maar je hebt wel alle lessen gevolgd, dan mag je het examen kosteloos overdoen. Kortom: Scheidegger begeleidt je daadwerkelijk naar een diploma. Zie !!GEEN VERWIJZING!! voor meer informatie.

Studieprogramma

 • Het programma bestaat uit 9 beroepsgerichte modules, een keuzeprogramma (6 avonden of 3 dagen), een module Studiebegeleiding (3 lesdagen van 3 uur) en een stageprogramma (je werkplek of een stage). Ook wordt aandacht besteed aan de algemene onderdelen die voor MBO-opleidingen verplicht zijn zoals taal en rekenen.

 • In de opleiding leer je hoe je mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking ondersteunt of verzorgt. Ook leer je verschillende verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Bovendien leer je een verpleegplan op te stellen.

 • Medische basiskennis niveau 4

 • (6 lessen)

 • Cellen, weefsels en circulatie
 • Bloed, afweer en ademhaling
 • Nieren en spijsvertering
 • Zenuw- en hormoonstelsel
 • Zintuigen en voortplanting
 • Huid, temperatuurregulatie en beweging
 • Professionele communicatie

 • (6 lessen)

 • Motiverende gespreksvoering in de zorg
 • Basisvaardigheden van motiverende gespreksvoering
 • Integratie van de vaardigheden
 • Gesprekstechnieken bij weerstand
 • Professionele communicatie en evaluatie
 • Persoonlijke ontwikkeling en reflectie
 • Ziekteleer

 • (6 lessen)

 • Chronische ziekten (DM, artrose, COPD, reuma, cardiovasculair)
 • Psychische ziekten
 • Afwijkingen in hormoonhuishouding
 • Stollingsprocessen en -stoornissen
 • Medisch rekenen niveau 4

 • (6 lessen)

 • Procenten en promilles
 • Eenheden
 • Oplossen en verdunnen
 • BMI
 • Vochtbalans
 • Injecteren
 • Infuus en spuitenpomp
 • Voedingspomp
 • Zuurstof berekenen
 • Verpleegtechnisch handelen 1

 • (6 lessen)

 • Ondersteunen bij opname en toedienen van vocht, bloed en bloedproducten
 • Transfusie
 • Intraveneus injecteren
 • Wondzorg; drains en hechtingen
 • Ademhaling, toediening van zuurstof en (oppervlakkig) uitzuigen mond-/keelholte
 • Ondersteunen van de ademhaling

 • Zo maak je een verpleegplan

 • (6 lessen)

 • Anamnese afnemen
 • Verpleegkundige diagnose en gezondheidsprobleem formuleren
 • Vaststellen van een zorgbehoefte
 • Plannen van verpleegkundige interventies
 • Onderbouwen van gemaakte keuzen
 • Werken volgens richtlijnen
 • Gehandicaptenzorg

 • (6 lessen)

 • Een blik op de toekomst
 • Wetgeving
 • Zorgzwaartepakketten
 • Stimuleren van de zelfredzaamheid
 • Creëren van leersituaties
 • Ondersteunen van de cliënt
 • De cliënt en zijn systeem
 • Nieuwe zorgconcepten
 • Verpleegtechnisch handelen 2

 • (6 lessen)

 • Assisteren/verrichten van diagnostische onderzoeken
 • Verzamelen van monsters t.b.v. diagnostiek
 • Infuus
 • Inbrengen van een perifere intraveneuze toegangsweg
 • Verzorgen van een centraal veneuze katheter
 • Thoraxdrainage
 • Injecteren
 • Voedingspomp bedienen
 • Verpleegkundige diagnoses stellen
 • Deskundigheid en kwaliteit

 • (12 lessen)

 • Methodisch werken
 • Eigen deskundigheid
 • Observeren en communiceren
 • Samenwerken met andere beroepsgroepen
 • Samenwerken in een organisatie
 • Preventie en voorlichting
 • Gezondheidsrisico’s en risicosignalering
 • Voorlichting, advies en instructie op meso- en macroniveau
 • Juridische en ethische aspecten
 • Kwaliteitszorg
 • Begeleiden van collega’s, stagiairs en vrijwilligers

Overige onderdelen

 • Studiebegeleiding
 • Keuzeprogramma
 • Stageprogramma
 • Algemene onderdelen

MBO-diploma

Je maakt tijdens je opleiding per module een korte voortgangstoets. Voor je stage werk je aan praktijkopdrachten. Beide onderdelen vormen samen een goede voorbereiding voor je examen, waarin je laat zien dat je het vak beheerst. Bij een voldoende beoordeling van alle onderdelen ontvang je het officiële, door de overheid erkende diploma 'MBO Verpleegkundige Gehandicaptenzorg (GHZ) niveau 4', zoals ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO). Het behalen van een erkend diploma wordt steeds belangrijker. Wij zorgen ervoor dat je dit kunt behalen.

Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


Kansrijke beroepen

Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.