MBO Medewerker Beheer ICT niveau 3

Subsidie aanvragen
Opleider: NCOI Opleidingen
€6246,00
subsidiebedrag - €2500,00
€6246,00

Met de opleiding MBO Medewerker Beheer ICT niveau 3 wordt u op een erkend MBO-niveau opgeleid. Wat u leert, kunt u direct toepassen in uw werk. U wordt hierbij geholpen door de praktijkgerichte benadering van de opleiding en onze docenten. Zo heeft u al voordeel van de opleiding voordat u uw diploma heeft. Wanneer u geen relevante werkomgeving heeft, dan kan het Stage Instituut van NCOI u helpen met het vinden van een passend stagebedrijf. Met deze erkende opleiding MBO Medewerker Beheer ICT van NCOI behaalt u een officieel erkend diploma dat maatgevend is in de branche. Bovendien kunt u met dit diploma versneld doorstuderen naar MBO ICT-beheerder niveau 4.

Subsidie

Indien u deelneemt aan deze opleiding, waarbij u de stage invult vanuit uw werk, dan kan uw werkgever mogelijk in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren (SPL). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. Zie Subsidie en belastingvoordeel voor meer informatie.
U kunt ook met een NCOI-opleidingsadviseur bellen (telefoon 035 - 6 400 411).

Officieel erkend

NCOI heeft officieel toestemming van het ministerie van OCW om MBO-opleidingen te verzorgen. Hierdoor kan NCOI officieel erkende MBO-diploma's verstrekken. Zie MBO College voor meer informatie.

Vooropleiding

U kunt deelnemen aan deze opleiding als u minimaal beschikt over een diploma MBO niveau 2, een diploma VMBO (kader, gemengd of theoretische leerweg) of een overgangsbewijs HAVO of VWO naar het 4e leerjaar. Indien u hier niet aan voldoet, maar wel de capaciteiten en motivatie heeft, dan kunt u op basis van een intakegesprek en een toelatingstoets van NCOI mogelijk alsnog deelnemen aan deze opleiding. Voor deze intake en toelatingstoets is het relevant dat u over ruime werkervaring beschikt. Informeer hiervoor bij een van onze opleidingsadviseurs.

Doel en opzet

Deze praktijkgerichte opleiding is speciaal ontwikkeld voor volwassen studenten. Het programma is gericht op de combinatie van werken en leren. Tijdens de klassikale bijeenkomsten leert u veel over de belangrijkste thema's van onderhoud van systemen en netwerken.
Deze kennis wordt vertaald naar concrete opdrachten, zodat u uw kennis direct in praktijk brengt. Hierdoor krijgt u meer ervaring met het beroep en bouwt u aan uw beroepsvaardigheden.
De opleiding wordt gegeven in de vorm van klassikale bijeenkomsten met veel praktijkvoorbeelden. Dit heeft als voordeel dat u direct contact heeft met de docent. De klassikale bijeenkomsten zijn georganiseerd in een aantal modules. Het voordeel hiervan is dat de onderwerpen apart behandeld en afgerond worden. U leert bovendien samen in een groep met andere volwassenen die in een zelfde situatie als u ook een MBO-diploma willen behalen.

Begeleiding

Om ervoor te zorgen dat u daadwerkelijk slaagt voor deze opleiding, wordt u tijdens de opleiding op verschillende manieren begeleid. Wij zorgen voor een professionele studieadviseur. Deze adviseur heeft op gezette tijden contact met u en is tijdens de gehele opleiding beschikbaar voor vragen. Ook biedt het programma 6 bijeenkomsten waarin u extra begeleiding krijgt bij het maken van uw stageopdrachten. Op de werk- of stageplek zelf is er begeleiding door uw leidinggevende of een ervaren collega. Hij of zij helpt u de praktijkopdrachten in praktijk te brengen. Wij zorgen ervoor dat u de opleiding uitstekend kunt combineren met uw werk en privé en dat u doelgericht het diploma behaalt.

Stage

Uw stage is belangrijk, omdat u daarin oefent met het in praktijk brengen van de geleerde beroepsvaardigheden. U kunt bijvoorbeeld stage lopen bij een ICT-dienstverlenend bedrijf of op de ICT-afdeling van een bedrijf. Heeft u al een baan in dit werkgebied? En is het bedrijf waarbij u werkt een erkend leerbedrijf? Dan kunt u uw huidige werkplek voordragen als stageplaats en hoeft u geen aanvullende stage te lopen. Heeft u op dit moment geen geschikte werkplek? Dan volgt u een stage bij een bedrijf dat u zelf zoekt. Het Stage Instituut kan u daarbij mogelijk helpen.

Online leeromgeving

U kunt bij deze opleiding gebruikmaken van onze zeer geavanceerde online leeromgeving. Hier vindt u veel informatie die handig is tijdens uw opleiding. U kunt hiermee ook makkelijk contact hebben met uw docenten en medestudenten.

Wat doet een medewerker beheer ICT?

Als (aankomend) medewerker beheer ICT houdt u zich onder meer bezig met de volgende zaken:

 • Instructies opschrijven en mondeling toelichten
 • Gebruiksklaar maken van systemen, applicaties en apparatuur
 • Repareren en vervangen van systemen en apparatuur
 • Verwerken van incidentmeldingen
 • Oplossen van incidenten

U werkt zelfstandig of in een team. U kunt gaan werken bij een ICT-dienstverlenend bedrijf of op de ICT-afdeling van een bedrijf.

Taal en rekenen

Om een erkend MBO niveau 3-diploma te behalen is landelijk vastgelegd dat een bepaald niveau van taal- en rekenvaardigheden geldt. U maakt daarom tijdens uw opleiding diverse examens op het gebied van taal en rekenen om aan te tonen dat u dit niveau beheerst. Zie MBO College voor meer informatie.

Voorbereiding en studiebelasting

Ongeveer 3-5 uur per bijeenkomst. Daarnaast werkt u aan uw praktijkopdrachten.

MBO-diploma en officiële certificaten

De afronding bestaat uit een combinatie van schriftelijke en praktijkgerichte examens.
De MTA-module rondt u af met een officieel Microsoft-examen. Bij een voldoende beoordeling van het MTA-examen ontvangt u een officieel Microsoft Technology Associate (MTA)-certificaat. De MTA-module volgt u bij Computrain, businesspartner van NCOI. De examenkosten voor deze module is bij de prijs inbegrepen.
Daarnaast behaalt u bij een voldoende voor de module Hard- en softwarebeheer het officiële certificaat CompTIA A+. Om dit certificaat te behalen maakt u 2 officiële examens. Met dit certificaat toont u uw bekwaamheid in hard- en softwarebeheer.
Heeft u voor alle onderdelen een voldoende behaald, dan ontvangt u het officiële, door de overheid erkende diploma 'MBO Medewerker Beheer ICT niveau 3', zoals ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo). Het behalen van een erkend diploma wordt steeds belangrijker. NCOI zorgt ervoor dat u dit kunt behalen. De opleiding is goed te combineren met werk en privé. Als grootste opleider voor werkenden weten we hoe we u optimaal kunnen begeleiden. U zult met de juiste motivatie dan ook zonder al te veel inspanningen het programma succesvol kunnen doorlopen.

Programma

U wordt opgeleid voor het officiële diploma MBO Medewerker Beheer ICT niveau 3. Het programma bestaat uit 3 beroepsgerichte modules (6 avonden of 3 dagen), een keuzeprogramma (6 avonden of 3 dagen), een module Studiebegeleiding (6 bijeenkomsten van 3 uur) en een stageprogramma (uw werkplek of een stage). De modules Hard- en softwarebeheer en MTA Networking Fundamentals worden verzorgd in een modern praktijklokaal. Deze praktijklocaties bevinden zich op een beperkt aantal plaatsen in Nederland. Het kan dus voorkomen dat u deze praktijkmodule in een andere plaats en/of op een andere dag volgt dan uw andere lessen.
Wij begrijpen hoe het is om volwassenen op te leiden. U kunt van ons dan ook een professionele aanpak verwachten. We werken met ervaren praktijkdocenten. Alle ballast in de opleiding laten we achterwege, zodat u direct doelgericht naar het diploma toewerkt.

Beroepsgerichte modules

Hard- en softwarebeheer

(3 dagbijeenkomsten)

 • Hardwarecomponenten
 • Configuratie van systeemcomponenten
 • Configureren en onderhouden van SOHO netwerken
 • Ondersteuning van laptops en printers
 • Risico's en beveiliging
 • Componenten en functies van een besturingssysteem
 • Installeren en configureren van besturingssystemen
 • Configureren van mobiele apparaten
 • Risico's en beveiliging
 • Troubleshooting

MTA Networking Fundamentals (MTA-examen 98-366)

(3 dagbijeenkomsten)

 • Lokale netwerken (LAN's)
 • Netwerken beschrijven
 • Draadloze netwerken
 • Werken met Internet Protocol (IP)
 • TCP/IP implementeren
 • Wide Area-netwerken
 • Netwerkinfrastructuur en beveiliging

ICT-dienstverlening

(6 bijeenkomsten)

 • Storingen lokaliseren
 • Complexe storingen oplossen en documenteren
 • Meten en storingen voorkomen
 • Procedures opstellen en beheren
 • Ondersteuning van gebruikers

Keuzeprogramma

U volgt naast deze 3 beroepsmodules ook een keuzeprogramma van 6 bijeenkomsten. Dit programma is een verdieping of verbreding van uw beroepsgerichte modules. U kiest een van onderstaande programma's:

 • Professioneel en klantgericht werken(6 bijeenkomsten)
 • Resultaatgericht werken
 • Klantcontact en verkoop
 • Basismanagement
 • ICT en vakmanschap(6 bijeenkomsten)
 • Veiligheid en vakmanschap
 • Inspelen op innovaties

Programma

De kernthema's van de opleiding MBO Medewerker Beheer ICT zijn:

 • Instructies opschrijven en mondeling toelichten
 • Werken met netwerken
 • Gebruiksklaar maken van systemen, applicaties en apparatuur
 • Repareren en vervangen van systemen en apparatuur
 • Verwerken van incidentmeldingen
 • Oplossen van incidenten

Het programma bestaat uit:

3 beroepsgerichte modules

(6 bijeenkomsten of 3 dagbijeenkomsten per module)

 • Hard- en softwarebeheer
 • ICT-dienstverlening
 • MTA Networking Fundamentals (MTA-examen 98-366)

Keuzeprogramma

(6 bijeenkomsten)

 • Professioneel en klantgericht werken
 • ICT en vakmanschap

Overige onderdelen

Begeleidingsprogramma (6 bijeenkomsten)

 • Stageprogramma
 • Taal en rekenen
 • Studiebegeleiding

Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


Opleidingsvarianten

Deze opleiding duurt 12 maanden. De opleiding wordt aangeboden in een dag- en een avondvariant. Bij de dagopleiding volgt u 12 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur en 6 bijeenkomsten van 3 uur voor de begeleiding. De avondopleiding omvat 18 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur en 6 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur. U vindt het bijeenkomstenoverzicht per startmoment en per locatie op de website. U kunt deze opleiding ook deels op afstand volgen op basis van e-Learning.

Kosten

Dossiervorming: € 200,-
Cursusgeld: € 2.690,-
Studiemateriaal: € 525,-
Examenkosten: € 970,-
Taal- en rekenen: € 400,-
Praktijkprogramma: € 800,-
Diplomering: € 350,-
Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.
U kunt deze opleiding ook per kwartaal of per maand (alleen voor particulieren) betalen. Hiervoor wordt een opslag van 8% in rekening gebracht.

Kansrijke beroepen

Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.