PBNA Praktijkopleiding Monteur Koudetechniek

€4250,00
subsidiebedrag - €2500,00
€4250,00

Wilt u aan de slag als monteur in de koudetechniek? Zelfstandig koudesystemen installeren en onderhouden? Dan is dit de juiste opleiding voor u! U gaat tijdens de opleiding aan de slag met het monteren van onderdelen, het afstellen en inregelen van koelsystemen en het vinden en oplossen van storingen. Bovendien behaalt u ook direct uw F-gassendiploma. U kunt meteen zelfstandig aan de slag als monteur in de koudetechniek.

Uw resultaat

Na afloop van deze praktijkopleiding heeft u niet alleen uw kennis vergroot over koeltechnische installaties, maar bent u ook in staat om onderhoud aan verschillende soorten koelinstallaties uit te voeren. Verder kunt u direct uw F-gassendiploma behalen. U kunt het volgende in de praktijk toepassen:

 • Schema en tekening lezen
 • Toepassen meetapparatuur en meetgegevens beoordelen
 • Tweedelijnsonderhoud en controle aan koelinstallaties uitvoeren
 • Storingen zoeken en oplossen
 • Afstellen en inregelen van koelinstallaties
 • Monteren en demonteren van onderdelen
 • In en uit bedrijf nemen van koelinstallaties
 • Ledigen en vullen van koelinstallaties
 • Hardsolderen en monteren van koeltechnische componenten
 • Lektesten uitvoeren
 • Gegevens van koelinstallaties vastleggen in logboeken conform de F-gassenverordening

Praktijkgericht

Tijdens de training oefent u op een praktijklocatie om bovenstaande in de praktijk uit te voeren. Zo weet u zeker dat u na afloop al deze werkzaamheden ook daadwerkelijk kunt verrichten.

Voor wie?

Voor medewerkers die in hun dagelijkse werkzaamheden in aanraking komen met de koeltechniek. U wilt zich hierin graag ontwikkelen en zelfstandig werken. U bent bijvoorbeeld:

 • Onderhoudsmonteur
 • Storingsmonteur
 • Servicemonteur
 • Medewerker technische dienst
 • Installatiemonteur
 • Servicetechnicus

Vooropleiding

U heeft:

 • NCOI-training Basis Koeltechniek (KT) of een gelijkwaardige training gevolgd
 • Enige werkervaring in de koeltechniek

Opbouw van de PBNA Praktijkopleiding

Deze praktijkopleiding bestaat uit 2 trainingen. Deze trainingen kunt u ook afzonderlijk volgen:

 1. Koeltechniek Algemeen (KT-A)
  1. Koeltechniek Algemeen Praktijk (KT-AP)

NCOI Techniek & Veiligheid

Deze opleiding wordt uitgevoerd door NCOI Techniek & Veiligheid.

Programma

Tijdens deze praktijkopleiding leert u meer over de volgende onderwerpen:

Koeltechniek algemeen

(7 dagen of 14 avonden)

 • Natuurkundige begrippen en processen
 • De koelkringloop en h-log p diagram
 • Mollier-h/x-diagram
 • Transport van koude en warmte
 • Toepassing van koudemiddelen
 • Hoofdcomponenten: opbouw en werking van compressoren, verdampers, expansieorganen en condensors
 • Appendages en hulpcomponenten
 • Regelapparatuur en regeltechniek
 • Opbouw en werking van koelsystemen
 • Toepassing h-log p in koelsystemen
 • Installatietechniek: opstelling en inrichting van koelsystemen
 • In bedrijf stellen van koelsystemen
 • Wetgeving en veiligheid
 • Storingzoeken en onderhoud:
 • Gebruik van het h-log p diagram
 • Veiligheid
 • Meetgereedschap en meetgegevens
 • Onderhoud in koelsystemen
 • Gebruik van storingstabellen
 • Theoretische achtergrond F-gassen categorie 1: solderen, handelingen, installatie en inspectie

Praktijk koeltechniek algemeen

(2 praktijkdagen)

Tijdens het praktijkgedeelte oefent u uw vaardigheden om deze correct toe te passen.

 • Werking koelsystemen
 • Uitvoering van koelinstallaties
 • Koelproces waarnemen en begrijpen
 • Componenten in koelinstallaties
 • Werking van koelsystemen en componenten
 • Meten van temperatuur en druk
 • Inregelen, onderhoud en storingzoeken
 • De werking van diverse koelsystemen testen en controleren
 • Koelsystemen afstellen en inregelen
 • Koeltechnisch gereedschap gebruiken bij storingzoeken
 • Storingzoeken en onderhoud
 • Schema’s en logboeken gebruiken

Praktijk F-gassen categorie I

(5 praktijkdagen)

 • Praktijk koudemiddelhandelingen
 • Uitvoeren van lektesten
 • Diverse metingen zoals temperatuur- en drukmetingen
 • Vacumeren
 • Ledigen en vullen van installaties
 • Testen van installaties en componenten
 • Praktijk monteren en solderen
 • Materialenkennis
 • Monteren en solderen
 • Basistechnieken zoals afkorten en buigen, branderinstelling, gebruik van stikstof
 • Maken van examenwerkstuk conform exameneisen
 • Vervaardigen en/of verbinden van leidingdelen en componenten (flare- en optrompverbindingen)
 • Praktijk installatie en inspectie
 • Inspecteren koelinstallaties
 • Diagnoses stellen aan koelinstallaties
 • Opstellen van meetrapporten
 • Controleren of installaties voldoen aan de specificaties
 • Controle op juiste werking installaties
 • Controleren en invullen van het logboek

Branche-erkend diploma

De praktijkopleiding bestaat uit 2 trainingen. De training Koeltechniek Algemeen (KT-A) sluit u af met een digitaal examen. De training Koeltechniek Algemeen Praktijk (KT-AP) wordt afgesloten met een centraal examen F-gassen van STE Examenbureau. Aanvullend op het diploma F-gassen behaalt u met dit examen ook uw soldeerkwalificatie volgens NEN-EN 378/NEN-EN 14276. Behaalt u voor beide onderdelen een voldoende en heeft u tijdens de praktijkdagen koeltechniek algemeen aangetoond over de juiste vaardigheden te beschikken, dan ontvangt u het officiële diploma ‘PBNA Praktijkopleiding Monteur Koudetechniek’ van PBNA.

Koninklijke PBNA is een onafhankelijk, branche-erkend exameninstituut in techniek en veiligheid dat toeziet op de kwaliteit van de examens.

Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


Opleidingsvarianten

De opleiding heeft een dag- en een avondvariant.

Dagvariant

 • 7 dagen van 09.30 uur tot 16.30 uur
 • 7 praktijkdagen van 08.15 uur tot 16.30 uur

Avondvariant

 • 14 avonden van 19.00 uur tot 22.00 uur
 • 7 praktijkdagen van 08.15 uur tot 16.30 uur

Krapteberoepen

Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Ontvang €2.500,- subsidie op een opleiding en vergroot de kansen op een baan. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.