Privacy- en cookieverklaring

Privacy

Krapteberoepen.nl begrijpt dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Krapteberoepen.nl zorgvuldig om met deze informatie. Krapteberoepen.nl houdt zich aan de Algemene verordening gegevens bescherming (AVG). Krapteberoepen.nl heeft jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Krapteberoepen.nl uit welke gegevens Krapteberoepen.nl van jou nodig heeft en waarvoor Krapteberoepen.nl ze gebruikt.

Opslag van jouw gegevens

Krapteberoepen.nl slaat de persoonsgegevens die Krapteberoepen.nl van jou of van jouw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Krapteberoepen.nl ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een opleiding (ook wanneer het proces wordt afgebroken) of als je telefonisch of per e-mail contact met Krapteberoepen.nl opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Jouw feedback over de opleiding en overige informatie die je geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van je opleiding, zoals je aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond.

Gebruik van jouw gegevens

Krapteberoepen.nl gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou gekozen opleiding.
 • Verzorging van de door jou gekozen opleiding.
 • Analyses uitvoeren zodat Krapteberoepen.nl zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen opleiding.
 • Jou op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
 • Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.

Verdere toelichting

 • Krapteberoepen.nl anonimiseert de persoonsgegevens die Krapteberoepen.nl gebruikt voor analyses. In onze analyses ben jij daardoor onherkenbaar.
 • Krapteberoepen.nl kan jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is Krapteberoepen.nl wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt Krapteberoepen.nl tot een minimum.
 • In sommige gevallen werkt Krapteberoepen.nl samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw opleiding. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of je gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat Krapteberoepen.nl door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om jouw gegevens te delen. Krapteberoepen.nl deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegt Krapteberoepen.nl alleen toe aan zijn lijst met abonnees als jij hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en/of jouw voorkeuren kunt aanpassen.

E-Connect en jouw gegevens

E-Connect is jouw persoonlijke online leeromgeving. Binnen deze omgeving zie je details van je opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kun je binnen e-Connect contact leggen met je docent, medestudenten en Krapteberoepen.nl. Krapteberoepen.nl legt graag uit hoe wordt omgegaan met jouw gegevens in deze omgeving.

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

Krapteberoepen.nl beschermt jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Krapteberoepen.nl bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Krapteberoepen.nl jouw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Krapteberoepen.nl de gegevens altijd anonimiseren.

Jouw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als je bij Krapteberoepen.nl studeert, kun je op jouw e-Connectpagina de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. Je kunt ook aangeven welke gegevens medestudenten mogen zien. Als je niet bij Krapteberoepen.nl studeert, kun je vanuit een link in iedere e-mail op jouw profielpagina zien welke persoonlijke gegevens bij Krapteberoepen.nl bekend zijn en deze aanpassen als jij dat wilt.

Daarnaast kun je Krapteberoepen.nl vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kun je aangeven dat je wilt dat Krapteberoepen.nl jouw gegevens beperkt gebruikt. Krapteberoepen.nl kan digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor je omzetten in een document dat je kunt afdrukken.

Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. Krapteberoepen.nl reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleert Krapteberoepen.nl eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Krapteberoepen.nl volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Krapteberoepen.nl jou dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Krapteberoepen.nl jouw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, kun je bij ons een klacht indienen (klik hier voor onze contactgegevens).

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gebruik en werking van cookies

Krapteberoepen.nl maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op jouw computer komen te staan wanneer je internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina's jij bekijkt en welke opties jij gebruikt. Krapteberoepen.nl gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Naast cookies die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt Krapteberoepen.nl gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies.

Cookie-instellingen aanpassen

Je kunt je browser zo instellen dat je een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op jouw computer wil plaatsen. Ook kun je cookies volledig blokkeren. Hoe je dit doet, staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Als je cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt. Let er bij het uitschakelen van advertising cookies wel op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op jouw computer. Zodra je via je browser alle opgeslagen cookies verwijdert, kan Krapteberoepen.nl niet controleren of je je hebt afgemeld. Bekijk of wijzig hier jouw cookie-instellingen.

Werking functionele cookies

Krapteberoepen.nl gebruikt functionele cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat Krapteberoepen.nl snel de juiste informatie toont wanneer je op zijn website bent. Functionele cookies komen altijd op jouw computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Functionele cookies die Krapteberoepen.nl gebruikt

 • Cookiemelding-cookie
  Het Cookiemelding-cookie onthoudt of jouw computer advertising cookies wel of niet accepteert, zodat Krapteberoepen.nl hierop zijn advertenties kan aanpassen en deze melding niet meerdere keren verschijnt.

Werking analytische cookies

Analytische cookies gebruikt Krapteberoepen.nl om te analyseren hoe bezoekers zijn website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak zijn website wordt bezocht, op welke pagina zij aankomen op zijn website en op welke pagina's het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruikt Krapteberoepen.nl om de website te verbeteren. Ook analytische cookies komen altijd op jouw computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Analytische cookies die Krapteberoepen.nl gebruikt

 • Act-On-cookie
  Het Act-On-cookie houdt bij welke pagina's je bezoekt. Hierdoor kan Krapteberoepen.nl relevante informatie delen via bijvoorbeeld e-mail als je deze gegevens hebt achtergelaten voor het downloaden of de aanschaf van een product op zijn website. Lees in het Act-On Privacy Statement hoe Krapteberoepen.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Google AdWords-cookie
  Het Google AdWords-cookie meet via welke advertentie je binnenkomt op onze website. Lees in het Google Privacy Statement hoe Krapteberoepen.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Hotjar-cookie
  Het Hotjar-cookie houdt bij waar je klikt op de website. Hierdoor kan Krapteberoepen.nl de website-ervaring verbeteren. Lees in het Hotjar Privacy Statement hoe Krapteberoepen.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Visual Website Optimizer-cookie
  Het Visual Website Optimizer-cookie houdt bij waar je klikt op de website. Hierdoor kan Krapteberoepen.nl de website-ervaring verbeteren. Lees in het Visual Website Optimizer Privacy Statement hoe Krapteberoepen.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Werking advertentiecookies

Voor advertentiecookies krijg je een melding. Hierin kun je toestemming geven om deze cookies te plaatsen. Na jouw toestemming geeft Krapteberoepen.nl derde partijen de mogelijkheid om advertentiecookies op zijn website te plaatsen. Ook plaatst Krapteberoepen.nl advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kan Krapteberoepen.nl met elkaar combineren. Dit doet Krapteberoepen.nl zodat we jou, aan de hand van wat je online doet, advertenties kunnen tonen waar je iets aan kunt hebben. Krapteberoepen.nl doet dit op zijn eigen site en op sites van andere partijen.

Advertentiecookies die Krapteberoepen.nl gebruikt

 • Doubleclick-cookie
  Het Doubleclick-cookie ziet welke pagina's je bekijkt op onze website, zodat (na acceptatie van advertentiecookies) Krapteberoepen.nl en andere partijen advertenties op zijn (partner)websites kan tonen waar jij iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Lees in het Doubleclick Privacy Statement hoe Krapteberoepen.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Facebook-cookie
  Het Facebook-cookie houdt bij welke pagina's je op onze website bezoekt, zodat Krapteberoepen.nl (na acceptatie van advertentiecookies) jou op Facebook advertenties kan tonen waar je iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan Krapteberoepen.nl hiermee zien dat je via een Facebook-advertentie op zijn website bent gekomen. Lees in het Facebook Privacy Statement hoe Krapteberoepen.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Google Analytics-cookie
  Het Google Analytics-cookie houdt bij hoe je de website gebruikt. Deze informatie gebruikt Krapteberoepen.nl voor rapporten over internetgebruik. Na acceptatie van advertentiecookies worden Google Analytics-doelgroepen ook gedeeld met Google AdWords om advertenties waar je iets aan kunt hebben te tonen op partnersites van Google. Lees in het Google Privacy Statement hoe Krapteberoepen.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • LinkedIn-cookie
  Het LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina's je bezoekt, zodat Krapteberoepen.nl (na acceptatie van advertentiecookies) jou op LinkedIn advertenties kan tonen waar je iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan Krapteberoepen.nl hiermee zien dat je via een LinkedIn-advertentie op zijn website bent gekomen. Lees in het LinkedIn Privacy Statement hoe Krapteberoepen.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
 • Relay42-cookie
  Het Relay42-cookie houdt bij welke pagina's je bezoekt, zodat Krapteberoepen.nl je voor jou interessante zaken op zijn eigen website kan tonen en (na acceptatie van advertentiecookies) ook advertenties op externe websites kan tonen waar je iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Lees in het Relay42 Privacy Statement hoe Krapteberoepen.nl ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Functionaris gegevensbescherming

Krapteberoepen.nl heeft een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacy regelgeving.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Krapteberoepen.nl kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe Krapteberoepen.nl jouw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies Krapteberoepen.nl gebruikt voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. Krapteberoepen.nl heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 18 oktober 2018

 

Krapteberoepen

Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Ontvang €2.500,- subsidie op een opleiding en vergroot de kansen op een baan. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.